RF-SISU Skåne

RF-SISU Skåne erbjuder möjligheten att ta del av olika sorters stöd för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Här hittar du kortfattat vad dessa stöden innebär samt länkar till vidare information.

För att få hjälp med nedanstående stöd kan du kontakta din konsulent hos RF-SISU Skåne.

Hitta din RF-SISU konsulent här.


Projektstöd: Anläggning

Anläggningsstöd för att hjälpa föreningar skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Läs mer om projektstöd anläggning här.


Projektstöd: Barn- och ungdomsidrott

Projektstöd för att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Stödet kan sökas för två olika inriktningar:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

På sin sida anger RF-SISU Skåne förslag på insatser man kan göra med hjälp av stöden. Tryck på länken nedan för mer information.

Läs mer om projektstöd barn- och ungdomsidrott här.


Projektstöd: Idrott 65+

Till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och uppåt. Stödet kan sökas för två olika inriktningar:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Stödet kan du söka via din idrottskonsulent på RF-SISU. Här hittar du din idrottskonsulent.

Läs mer om projektstöd för idrott 65+ här.


Återstartsstöd

Syftet med Projektstöd IF Återstart är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Läs mer här.


LOK-stöd

Aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för 7-25 åringar och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Läs mer om LOK-stödet här.


Lärgrupper

Föreningar som anordnar och rapporterar lärande aktiviteter kan få stöd av RF-SISU. Med lärande aktiviteter menas bl. a. seglarskola, träningsplanering, tävlingsplanering, regelkurser, ledarträffar av olika slag, m.m.

Läs mer om lärgrupper här.