Styrelsen 2023-2024

Ordförande
Per Kroon

Sekreterare/Kassör
Pehr Ola Pehrsson

Kölbåtsansvarig
Pär Halléus

Jolleansvarig
Otto Berg

Teknikansvarig
Anders Hansen

Utbildningsansvariga
Anton Pålsson
Hampus Pålsson

Valberedning
Johnny Håkansson, sammankallande

Stadgar

 

Verksamhetsberättelse 2022-2023