Bidrag

Som klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet kan du ansöka ekonomiskt stöd för inköp av redskap.

Här hittar du ekonomiskt stöd för andra projekt och aktiviteter (från Riksidrottsförbundet).

 


Redskapsbidrag

Bidrag för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar och för att fler ska stanna inom seglingen. Bidraget gäller stöd för inköp av redskap (jolle, kölbåt eller bräda) och omfattar max 50% av inköpskostnaden, samt max 50 000 kr per redskap och/eller klubb per år.

Kriterier:
 • Uppfylla generella villkor för SSF idrottsmedel.
 • Tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller att hålla kvar fler inom seglingen.
 • Tydligt framgå att det riktar sig mot målgruppen 13-20 åringar.
 • Klubben undertecknar redskapsköpeavtal över 4 år där beviljat bidrag avskrivs med 25% per år.
 • Klubben redovisar en tydlig avskrivningsplan för båten/båtarna.
 • SSF får möjlighet att nyttja redskapen upp till 7 dagar per båt och per år.
 • Faktura/kvitto biläggs.

Läs mer om redskapsbidraget här.

Så här ansöker du.

 

Upprustningsbidrag

Har ni en seglarskolebåt som behöver lagas eller segel och skot som sett sina bästa dagar, nu har ni chansen att söka ett upprustningsbidrag. Det kan också användas till nya låne-flytvästar, seglarkläder för utlåning eller annan icke-personlig utrustning. 

Kriterier:
 • Uppfylla generella villkoren för SSF idrottsmedel.
 • Det ska tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller en utveckling av den ordinarie verksamheten som gör att fler stannar inom seglingen (nytt för 2022-2023).
 • Det ska tydligt framgå att verksamheten riktar sig till målgruppen 13-20år.
 • Kvitto biläggas ansökan efter inköpMax 20 000kr per klubb.

Så här ansöker du.