Bidrag

Som klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet kan du ansöka ekonomiskt stöd för inköp av redskap.

Här hittar du ekonomiskt stöd för andra projekt och aktiviteter.

 


Redskapsbidrag

Bidrag för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar och för att fler ska stanna inom seglingen. Bidraget gäller stöd för inköp av redskap (jolle, kölbåt eller bräda) och omfattar max 50% av inköpskostnaden, samt max 50 000 kr per redskap och/eller klubb per år.

Kriterier:
  • Uppfylla generella villkor för SSF idrottsmedel.
  • Tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller att hålla kvar fler inom seglingen.
  • Tydligt framgå att det riktar sig mot målgruppen 13-20 åringar.
  • Klubben undertecknar redskapsköpeavtal över 4 år där beviljat bidrag avskrivs med 25% per år.
  • Klubben redovisar en tydlig avskrivningsplan för båten/båtarna.
  • SSF får möjlighet att nyttja redskapen upp till 7 dagar per båt och per år.
  • Faktura/kvitto biläggs.

Läs mer om redskapsbidraget här.

Så här ansöker du.