Försäkringar

Här hittar du olika sorters försäkringar som gäller för dig som är medlem i en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet.

 

Försäkring via Svenska Seglarförbundet

För både klubbar och seglare anslutna till SSF ingår det grundläggande försäkringsskydd. Via Försäkringskollen kan du få reda på om du, din båt och klubben är rätt försäkrad samt förstärka det grundläggande försäkringsskyddet och teckna ytterligare försäkringar.

Läs mer om Försäkringskollen här.

 

Så här är du skyddad på klubben

Som medlem i en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet ingår försäkring via Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen omfattar:

 • Egendom
 • Hyresförlust
 • Ansvar vid lyft
 • Olycksfall*
 • Extrakostnader

Läs mer om försäkringen här.

* Observera att olycksfallsförsäkringen ej gäller vid tävling på annan plats. Då är det bra att teckna tävlingslicens där försäkring ingår. Läs mer om licensförsäkringen här.


Försäkring via Riksidrottsförbundet

Basförsäkring

Genom medlemskapet i Svenska Seglarförbundet omfattas föreningen automatiskt av RF:s basförsäkring. Den innehåller bland annat:

 • Ansvarsförsäkring
 • Utökat ansvar
 • Styrelseansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Patientförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare.
 • Kristerapi

Läs mer om basförsäkringen här.

Utökat skydd

Basförsäkringen täcker inte alla typer av incidenter. Genom att teckna för utökat skydd kan klubben välja att försäkra även:

 • Byggnader
 • Idrottsmaterial
 • Idrottsresor
 • Kontorsmaterial
 • Datorer
 • Med mera.

Läs mer om utökat skydd här.