Nyheter

Lärorika digitala träffar anordnas

  • 26 jan 2023

Under våren planerar Svenska Seglarförbundet att genomföra digitala träffar som berör klubbfrågor samt barn- och ungdomsriktlinjerna. Syftet är att sprida nyttig kunskap för klubbar och implementera det i verksamheten.