Årsmöte 2023

  • 28 sep 2023

image: Årsmöte 2023

Till röstberättigade förbundssällskap i Skånes Seglarförbund

Samtliga röstberättigade förbundssällskap i Skånes Seglarförbund kallas till ordinarie årsmöte i MSS klubbhus, Limhamn, onsdagen den 8 november 2023 kl. 18.00.

Bestämmelserna om ärenden och rösträtt vid årsmötet finns i 11 och 13 §§ förbundets stadgar https://www.svensksegling.se/explorer/files/0_Distrikt/Skane/Vart%20foerbund/SkSF%20stadgar.pdf.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas till röstberättigade förbundssällskap senast 14 dagar före mötet.

 

Vid mötet kommer information att ges om pågående organisationsöversyn av Svensk Segling, inför beslut vid Extra Seglardag i Mölndal den 26 november 2023.

 

Väl mött den 8 november!

Styrelsen