Medlemsavgifter

VKSF fakturerar en medlemsavgift á 20 kr per klubbmedlem. (oförändrade enligt årsmötesbeslut 2021-11-24).

Det totala medlemsantalet, baseras på de uppgifter ni lämnar in via årsrapporten till Svenska Seglarförbundet varje år. 

Enligt Svenska Seglarförbundets beräkningsmodell, räknas varje familj som 2,8 medlemmar.  

Röstlängden vid VKSFs årsmöte, baseras på det totala antalet klubbmedlemmar.

Tänk på att de uppgifter ni rapporterar in till SSF ibland gäller först nästkommande år, då många har brutet verksamhetsår.

Minimiavgiften är 200:-

Sanktions och distriktsavgifter

Sanktions/distriktsavgiften baseras på antal deltagare på genomförda regattor 2022.

  •  Jolleregattor: 11 kr per deltagande båt, minimum 300 kr per regatta
  •  Kölbåtsregattor: 42 kr per deltagande båt, minimum 600 kr per   regatta

Annonsavgift för gröna/lokala regattor som ej kräver sanktion men som vill vara med i Västkustkalendern

  • Jolleregattor: 200 kr
  • Kölbåtsregattor: 200 kr

 * VKSFs medlemsavgifter faktureras i december månad.

Svenska Seglarförbundet

Som klubb betalar ni även en medlemsavgift till Svenska Seglarförbundet.Årsavgiften erläggs i samband med klubbrapporten.För mer information och aktuella avgifter, se här>>