Styrelsen

ÖDSF Plusgirot: 592016-0 

Ordförande:

Olle Tjernberg 0706 656402

Sekreterare:

Stefan Peterson 0705 338542

Kassör:

Bo Roxberg 072 7027962

Jolle:

Andreas Hellström  0733 159377

Kölbåt:

Torbjörn Gunnarsson  0706 949444

Utbildning:

Bo Rogalin  0739 543226

Ledamot:

Vakant