https://www.svensksegling.se/explorer/images/0_Distrikt/Ostergotland/SC_2023/SC_2023.jpg

Kölbåt

Skärgårdscupen uppdaterad för 2023

ÖDSF vill aktivt stimulera kappseglingarna med kölbåtar i vårt område. Genom kontakter med klubbar som vill arrangera kappseglingar försöker vi åstadkomma så bra förutsättningar som möjligt för kappseglingar. ÖDSF vill verka för ett ökat kappseglande på alla nivåer med betoning på breddsegling. Vi ser gärna att flera klubbar är med och arrangerar seglingar i samverkan på olika platser. Vi kommer att kontinuerligt verka för att flera båtar kommer ut på kappseglingsbanorna samt att nya och yngre seglare hittar ut på kappseglingsbanan. Vi försöker också att samordna kappseglingsdatumen bättre för att minimera kollisioner mellan tävlingarna i och runt Distriktet.

Målsättningen är att vi skall utnyttja befintliga klubbseglingar för Skärgårdscupen.

Vi är lyhörda för eventuella önskemål som kommer från seglarna och anpassar vid behov vår verksamhet.