Protokoll

Länkar till protokoll från Kölbåts sektionen:

Protokoll_KB_20221130

Protokoll_KB_20161116 

Protokoll_KB_20151116