Jolle

Jollesegling i Östergötland

 

I Östergötland finns många aktiva jolleseglare, och många segelklubbar med aktiva jollesektioner. Det finns även klubbar som enbart sysslar med jollesegling.

Vi är i länet även stolta över seglargymnasiumet i Motala, där det bedrivs jollesegling på en mer fokuserad nivå än i klubbarna. Detta gymnasium har dock ingen koppling till ÖDSF.

Flera av regionens klubbar har C55-jollar som används till vuxensegling, seglarskola eller speciella tävlingsarrangemang. Kontakta din närmaste lokala klubb om du vill veta mer.

 

Ostcup

I Östergötland arrangeras årligen tävlingar i regionen under namnet Ostcup. Det är normalt 3-5 deltävlingar i Ostcup under en säsong, och de sponsras delvis av ÖDSF. I samband med Ostcuptävlingar är det ofta även en träningsdag innan tävlingsdagen.

Varje Ostcup-deltävling har sin egen prisutdelning, och säsongens sammanlagda resultat premieras även med en extra prisutdelning som sponsras av ÖDSF.

För att ge seglarna möjlighet att prova nya vatten förläggs normalt en av årets Ostcuptävlingar till en plats utanför länet, t ex i Sörmland eller Västmanland. Sådana tävlingar arrangeras i samarbete med den lokala jolleklubben på platsen.

Ostcup är en tävling under lite enklare former än de stora regionala eller nationella jolletävlingar, och blir för många det första tillfället att prova på kappsegling utanför hemmaklubben. Till Ostcup är även nybörjare välkomna, och de vanligaste typerna av jolle är Optimist, E-jolle, RS aero, RS Feva samt Laser.

 

Kappsegling utanför Östergötland

Regionens jolleseglare deltar även aktivt på kappseglingar runt om i landet  så som regions och rikskval för Optimist, elitserien för E-jolle, GP serien för RS Aero, samt SM i respektive klass. Flera av distriktets jolleseglare seglar även internationellt på EM, VM och andra internationella regattor.