.

UNGDOMSSATSNING

Örebro Läns Seglarförbund har beslutat att i år göra en extra satsning på ungdomsverksamhet i distriktet. Klubbar anslutna till ÖLSF uppmanas därför att ansöka om bidrag för SEGLARSKOLOR och SEGLARLÄGER e.t.c. 

Ansökan skickas till orebrolansseglarforbund@gmail.com
 

SPONSRING

Örebro Läns Seglarförbund har som måtto att "sätta Örebro Län på Seglarkartan".

Därför vill vi uppmuntra medlemmar i våra klubbar att delta i seglingsevenemang utanför vårt distrikt.

Det gör vi bland annat genom ekonomiskt stöd. Om du deltar i nationella eller internationella seglingsevenemang, eller har någon klubbkamrat som gör det, så får du gärna tipsa oss på distriktet.
orebrolansseglarforbund@gmail.com

 

UTBILDNINGSBIDRAG

När du går ledarutbildningar, funktionärsutbildning eller fortbildning kan du få bidrag av ÖLSF med upp till 1000 kr/pers.

Ansök via mail
orebrolansseglarforbund@gmail.com

 

RF-SISU

Genom RF-SISU kan klubbar få bidrag för t.ex. anläggningskostnader och vissa specifika projekt m.m.
Läs mer ...

 

SSF - Indrottsmedel

Genom SSF kan klubbar få ekonomiskt stöd till redskap och utbildning, om klubben uppfyller vissa kriterier. Bidrag med upp till halva kostnaden eller max 50.000 kr kan erhållas för t.ex. köp av klubb-båtar.
Läs mer ...