Vättern

Kappseglingar som arrangeras av ASMK:
17/6 Öppet KM kölbåt 
9/8 KM, Optimist, Laser

 

Information om kappseglingar på Vättern som arrangeras av andra klubbar redovisas inte här.