Dokument

Dokument till årsmöte 2023

Ladda ner Fullmakt för klubbrepresentant

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2022

Bokslut 2022 + Budget 2023

Revisionsrapport

Verksamhetsplan 2023 (preliminärt förslag)

 

Allmänna dokument

Aktuell verksamhetsplan 2023

Protokoll från årsmöte 2023

Stadgar