Hoppa till sidans innehåll

ÖDSF Årsmöte 2020 (210316)


                         

                            Kallelse till stämma Östergötlands distriktseglaförbund.

 

Styrelsen för Östergötlands distriktseglarförbund (ÖDSF) kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2020.

Stämman kommer att genomföras digitalt via Teams den 16 mars kl 19.

Handlingar finns tillgängliga på ÖDSF hemsida :
https://www.svensksegling.se/Distrikt/ostergotlandsseglarforbund/VartForbund/Protokoll/Arsmoteshandlingar/2020/

Anslutning till mötet sker via https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ3MDc2MmItOWUwZi00ZjY2LWFhODUtZjlmN2E5YzNiNDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f52ccbc-027d-40a3-9289-31dbe6b8dcf9%22%2c%22Oid%22%3a%2238876a08-a00c-4f6a-8da8-44dd83481b2c%22%7d

Då det inte finns en fungerande valberedning inom ÖDSF vill styrelsen rikta en uppmaning till i distriktet varande klubbar att inkomma med förslag på ledamöter att väljas till ÖDSF styrelse.

Med anledning av den möjlighet till ändrande av verksamhetsår som beslutades på seglardagen. Föreslår ÖDSF styrelse att stämman antar följande ändring av förbundets stadgar:

  • 40 ändras.

Från:

Distriktsseglarförbundets verksamhet- och räkenskapsår omfattar tiden I september - 31 augusti.

Årsmötet skall hållas under tiden av 1 oktober - 30 november.

Till:

Distriktsseglarförbundets verksamhet- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december

Årsmötet skall hållas under tiden av 1 februari  - 30 mars.

 
                                                      Styrelsen för ÖDSF

Uppdaterad: 28 JAN 2021 22:25 Skribent: Torbjörn Gunnarsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Östergötlands Seglarförbund
c/o Olle Tjernberg, Drottninggatan 33
582 27 Linköping

Kontakt:
Tel: 013298055
E-post: This is a mailto link

Se all info