Kallelse till årsmöte Upplands/Gästriklands seglarförbund den 19/11 kl 15:00 – 18:00

  • 10 okt 2023

image: Kallelse till årsmöte Upplands/Gästriklands seglarförbund den 19/11 kl 15:00 – 18:00

Kallelse till årsmöte Upplands/Gästriklands seglarförbund kallar till Årsmöte
den 19/11 kl 15:00 – 18:00 på Arena Hotellet Uppsala med möjlighet till att ansluta digitalt

Vi vill i år erbjuda våra medlemmar valmöjligheten till att delta digitalt eller fysiskt på plats.

Medlemsföreningarnas styrelser väljer vem som ska representera respektive förening.  Se till att någon representant utväljs och anmäler sig Anmäl deltagare till styrelsens ordförande Niklas Ölmestrand via Niklas@miniol.se senast 10/11 Meddela då om ni vill närvara fysiskt eller om ni vill ansluta via Teams.

Årsmöteshandlingar distribueras till de e-postadresser som används vid anmälan. De som anmält sig men inte fått länk och årsmöteshandlingar senast den 12/11 måste påpeka det till oss så vi hinner rätta till det.

Punkter att ta upp på årsmötet anmäles till ordföranden via niklas@miniol.se senast 5/11 så lägger han in dem i dagordningen.

Styrelsen har som vision att under kommande år fortsätta vårt arbete med att stötta våra unga seglare med att fortsätta att utvecklas inom kappsegling. Vi vill också försöka hjälpa er klubbar med att utveckla er segelskolverksamhet.

Som valberedning fungerar USS, NoSS, ESK, UKF, GSS, KOJK, SiBK, ESS medlemsföreningars ordförande (enl stadgarna). Till valberedningens sammankallande valdes förra årsmötet Upsala Segelsällskap ordf. ordforande@uss.nu

Väl mött //Styrelsen för UGSF