Styrelsen

Styrelse

Styrelsen 2022/23

Ordförande: 
Niklas Ölmestrand, USS, 

Vice ordförande
Hannes Skarin, UVK

Kassör
Kent Rydberg, KOJK, 

Utbildning
Per EK, USS,

Kappsegling/barn o ungdom
Anna Alvemark, ESS 
Alexander Ramsay, SiBK,
Sackarias Petersson, ÖBK

Sekreterare:
Ronderande

Revisorer:
Ragnar Jalakas, Bo Bergman

Kansli:
Ingela Alness

Kontakt: ugsegling@gmail.com