Om oss

Upplands/Gästriklands Seglarförbund

 

Upplands och Gästriklands Seglarförbund - UGSF - är ett distriktsidrottsförbund inom SSF Svenska Seglarförbundet. UGSF bildades 2016 genom sammanslagning av de två förbunden och ingår liksom SSF i Riksidrottsförbundet - RF.

Sedan ett par år har vi initierat en rad aktiviteter för att stärka juniorverksamhet, rekrytering, tillgänglighet bland annat genom ökad samverkan mellan klubbar, utbildningsverksamheten i distriktet. Sammantaget syftar detta till att förbättra förutsättningarna för klubbarna i distriktet.

I UGSF ingår de båt- och segelklubbar i Uppland och Gästrikland, som bedriver segelsport och/eller ungdomsverksamhet med kappsegling som ett mål. Totalt ingår 16 klubbar i distriktet.
Genom att som föreningar ingå i den stora idrottsrörelsen är både medlemsklubbar och distriktet berättigat till stöd för sina verksamheter, främst vad avser ungdomsverksamheter.

Vår och SSF:s övergripande uppgift är att verka för fler seglare och en stark elit. Det innebär att vi inom vårt distrikt skall arbetar för att lokalisera, attrahera och behålla nuvarande och framtida seglare.

Vår verksamhetsidé är att i vår regionala närvaro, stödja klubbarna när det gäller rekrytering, träning, tävling och utbildning.