Uppland Gästriklandspokalen

UG pokalen 2022

 

Upplands-Gästriklandspokalen, säsongen 2022

Under säsongen 2022 fortsätter vi med Upplands- Gästriklandspokalen i jollesegling att arrangeras tillsammans av ett antal klubbar i regionen.

Pokalen ska utgöra ett enkelt insteg till kappsegling för regionens juniorer som ännu inte prövat på att kappsegla utanför sin egen klubb. Pokalen ska även utgöra ett lättsamt och lättillgängligt alternativ för de lite äldre och mer erfarna seglarna som finns i regionen. Upplands- Gästriklandspokalen ska utgöra en plattform där regionens seglare kan lära känna varandra och utbyta erfarenheter och i förlängningen en språngbräda för de som så småningom vill kappsegla i större sammanhang.

För att uppnå målen med verksamheten ska arrangemangen vara lättsamma och tillåtande med en vilja och ambition att hjälpa deltagarna att göra rätt och utvecklas. Samtidigt ska de följa den struktur som följer av Svenska Seglarförbundets kappseglingsregler och tävlingsreglemente för att på så sätt ge en stabil grund som våra seglare kan bygga vidare på.

Med detta syfte i åtanke bör de fyra delseglingarna genomföras med ett i så långt möjligt liknande grundläggande upplägg. På så sätt kommer regionens juniorer att känna igen sig och därmed bli mer bekväma med att kappsegla.

Upplands- Gästriklandsserien - delseglingar

Under säsongen 2022 planeras fyra delseglingar, som tillsammans kommer att utgöra Upplands- Gästriklandsserien.

 • Pokalsegling 1, 5 Maj                                                USS
 • Pokalsegling 2,  Juni                                                 Ej seglad
 • Pokalsegling 3, 28 Aug                                             SiBK
 • Pokalsegling 4 och DM Enmansjollar, 24 Sep               UKF                                  

Aktiviteterna den 16 maj kommer att inledas med ett gemensamt uppstartsläger under förmiddagen. All kappsegling kommer denna dag att ske under eftermiddagen

Upplands- Gästriklandspokalen - klasser

Kappseglingarna kommer att vara öppna för följande klasser

 • Optimistjolle Grön
 • Optimistjolle
 • E-jolle
 • Laser 4.7
 • Laser Radial
 • Laser Standard
 • RS Feva

 

En förutsättning för att seglingar ska genomföras i respektive klass är att klassen samlar minst tre deltagare.

 

De seglare som inte senast under 2021 fyller tolv år ska segla i klassen Optimistjolle Grön. Optimistjolle Grön är även öppen för seglare mellan 12 och 15 år som är nybörjare med max två års erfarenhet av kappsegling och som endast ett fåtal gånger, kappseglat utanför sin egen klubb. Seglingarna i Optimistjolle grön kommer att genomföras enligt de regler och principer som följer av Svenska Seglarförbundets riktlinjer, se https://www.svensksegling.se/forklubbar/Arrangerakappsegling/gronkappsegling/

Upplands- Gästriklandspokalen – Inbjudan och seglingsföreskrifter

Inbjudan och Seglingsföreskrifter bör ta sin utgångspunkt i den mall som är bifogad till Svenska Seglarförbundets tävlingsföreskrifter och anpassas i enlighet med de principer som följer av dessa riktlinjer. 

Ladda upp mal för inbjudan

Ladda upp mall för seglingsföreskrifter

Upplands- Gästriklandspokalen – seglingarnas genomförande

Antal seglingar

Varje delsegling ska innehålla fyra seglingar med en paus mellan segling nummer två och tre. Pausen ska vara lång nog för att deltagarna ska hinna segla in och äta lunch. Segling nummer ett kan med fördel starta kl. 1100. Någon segling bör inte starta efter kl. 1500.

Regler och startprocedur

Kappseglingarna ska genomföras i enlighet med Svenska Seglarförbundets kappseglingsregler och tävlingsreglemente och startproceduren ska vara såsom den beskrivs i KSR 26. För Optimistjolle Grön bör flaggsignalerna dock kompletteras med skyltar som visar hur många minuter som det är kvar till start. För Optimistjolle Grön bör vidare nedräkning från startfartyget ske 30 sekunder innan start.

Starten ska ske i tre omgångar. Startordningen ska vara sådan att RS Feva startar först följda av E-jolle, Laser 4,7, Laser Radial och Laser Standard som startar tillsammans. Därefter startar Optimistjolle. Optimistjolle Grön startar sist i en egen start.

För att uppmärksamma deltagare på att ett nytt startförfarande snart ska börja ska en orange startlinjeflagga visas med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen.

Banor

Kappseglingarna ska genomföras på enhetliga banor. Banan bör anpassas så att varje segling tar cirka 30 minuter att genomföra.

Banorna ska vara av typ ytterlopp med start och mål på babord respektive styrbords sida av start/mål-fartyget, se skiss. Optimist Grön ska segla banan ett varv; start, 1, 2, 3, 5, mål. Vad gäller övriga klasser kan banlängden varieras med antal varv på ytterloopen.

 

 

Ladda upp banskiss

Resultat

Individuella prisutdelningar kommer att äga rum efter varje delsegling.

Priser delas ut till de tre första i Optimstjolle, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard och RS Feva.

I Optimistjolle Grön kommer ingen ranking att ske och alla deltagare i denna klass kommer att få pris.

UPPDATERAD: 13 JUN 2022 19:18Skribent: Ramsay Alexander
E-post: Adressen G