Bidrag

Vilka bidrag kan Uppland Gästrikland Seglarförbund dela ut.

Syftet: Stödja klubbverksamheter som riktar sig till deltagare för hela förbundet. Fokus för bidrag ligger på barn o ungdomsverksamhet.

 

Nr

Ges till.

Ers för.

Ekonomi

1

Deltagare Team Uppland/Gästrikland

Teamkläder

500-1500 kr

2

Funktionärer

Funktionärskläder

500-1500 kr

3

Klubbar

Arrangera Pokalsegling samt andra av UGSF sanktionerade tävlingar

 Upp till 5000 kr

4

Klubbar

Arvode för tävlingscoach för Team U/G

1000-10000 kr

5

Klubbar

Bidrag för deltagande vid regional, nationell eller internationell tävling

1000-5000 kr

6

Klubbar

Arvode för tävlingscoach  vid förbundsträningar/träningsläger

1000-5000 kr

7

Klubbar

Ers för lägerkostnad, tävlingsläger UGSF

5000-10000 kr

8

Klubbar

Arvode till coach vid klubbutb av tränare

1000-3000 kr

9

Klubbar

Bidrag för tränarutbildningar och funktionärsutbildningar

500-3000 kr


En förutsättning för utbetalning av bidrag är att UGSF inte har några utestående fodringar på klubben. Dessa skall vara reglerade innan utbetalning kan ske.
Bidrag skall sökas innan inköp, aktivitet sker.

 

  1. Sponsring av teamkläder. Typ Jacka, Hoddie, T-shirt, Shorts
  2. Efter genomförd utbildning ges, jacka, Hoddie till funktionärer
  3. Bidrag för att genomföra arrangemang (Ersätter bränslekostnader, slitage på båtar/motorer, arrangörskostnader m.m)
  4. Klubb kan söka bidrag till tävlingscoacharvode vid Team U/G verksamhet.
  5. Klubb ansöker om bidrag till startavgifter för deltagande medlemmar vid representation utanför distriktet på regionala, nationella eller internationella tävlingar och mästerskap.
  6. Klubb kan söka bidrag till tävlingscoacharvode vid förbundsträningar/träningsläger
  7. Klubb kan söka bidrag ers för lägerkostnad och tävlingsläger sanktionerade av UGSF
  8. Klubb kan söka bidrag till coacharvode vid intern klubbutb av tränare, övriga tränare i distriktet skall bjudas in att deltaga.
  9. Klubb kan söka bidrag för anmälningsavgift för tränarutbildningar och funktionärsutbildningar arrangerade av SSF UGSF eller klassförbund.

 

 

Er ansökan skickas till ordförande för förbundet.

Den ska innehålla en beskrivning av projektet, ett utkast på budget för projektet.