Årsmöte

  • 24 nov 2022

image: Årsmöte

Upplands/Gästriklands seglarförbund kallar till Årsmöte den 27/11 kl 15:00 – 18:00

Kallelse till årsmöte

Upplands/Gästriklands seglarförbund kallar till

Årsmöte den 27/11 kl 15:00 – 18:00

på Arena Hotellet Uppsala med möjlighet till att ansluta digitalt

 

Vi vill i år erbjuda våra medlemmar valmöjligheten till att delta digitalt eller fysiskt på plats. Medlemsföreningarnas styrelser väljer vem som ska representera respektive förening. Du som får detta mail; se till att någon representant utväljes och anmäler sig

Anmäl deltagare till styrelsens ordförande Niklas Ölmestrand via Niklas@miniol.se senast 16/11 Meddela då om ni vill närvara fysiskt eller om ni vill ansluta via Teams. Årsmöteshandlingar distribueras till de e-postadresser som används vid anmälan. De som anmält sig men inte fått länk och årsmöteshandlingar senast den 20/11 måste påpeka det till oss så vi hinner rätta till det.

Punkter att ta upp på årsmötet anmäles till ordföranden via niklas@miniol.se senast 13/11 så lägger han in dem i dagordningen.

Styrelsen har som vision att under kommande år att arbeta för att fler av våra duktiga seglare ska ta klivet in i kappseglingen. Vi vill också fokusera på tränarna ute i distriktets föreningar och bjuda in till dialog om hur förbundet kan stötta dem och hur de kan stötta varandra.  

Som valberedning fungerar alla medlemsföreningars ordförande (enl stadgarna). Till valberedningens sammankallande valdes förra årsmötet Uppsala kanotförening ordf. ordforande@ukf.se

 

Väl mött

 

//Styrelsen för UGSF