Hoppa till sidans innehåll

Nyhetsbrev nr. 3

18 OKT 2020 21:30
Här kommer infobrev nummer 3!
  • Uppdaterad: 18 OKT 2020 21:30

Seglarträffen

Kommer att vara digital i år på grund av rådande omständigheter. Seglarträffen kommer att vara 16-22 november. Under kvällarna på vardagarna kommer det att vara föreläsningar som innehåller hur man trimmar rigg och segel, kost för seglare vid träning och trävling, inspirationsföreläsning om bemötande och de ger er chansen att era ställa frågor till Svenska Seglarförbundet. På lördagen är det fullt schema, se mer info på https://www.svensksegling.se/seglartraffen/Hem

Förarintygskurs

Hampetorp har anordnat en kurs för att ta förarintyg. Det är en onlinekurs på kvällstid som är uppdelad på 4 tillfällen. Datum för kursen är 2/11, 16/11, 23/11 och 7/12. För mer info, se Södra Hjälmarens hemsida. 

https://www.shb-klubb.com/

Örebro Läns Seglarförbunds Årsmöte

ÖSLF bjuder in till årsmöte den 4 november klockan 19.00. I år kommer mötet att vara digitalt. För att ansluta till mötet använder du teamslänken nedan. Vi startar länken 15 min innan mötet börjar för att se så att all teknik fungerar. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTRhMzEwODYtMmNiMS00NWUzLWE0OGEtYzBhMGMyMjE0YTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291f09566-a850-4fae-bbe1-29ad3804a2f6%22%2c%22Oid%22%3a%22eb9b327a-0de7-49d0-bc13-311bd9bf3546%22%7d

 

Skribent: Jenny Gustavsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Örebro Läns Seglarförbund
Marie Sjöstrand, Hovstabyvägen 5
703 75 Örebro

Kontakt:
Tel: 0709803791
E-post: marie.sjostrand@me.c...

Se all info