Mellannorrlands Seglarförbund

Vi är ett av är ett distriktsförbunden inom Svenska Seglarförbundet SSF.

Vårt nuvarande distriktsförbund bildades 1994 genom en sammanslagning av Hälsinglands, Medelpads, Ångermanlands och Jämtland/Härjedalens Seglarförbund.

I vårt vidsträckta distrikt finns i dag 14 klubbar som är spridda vid fjäll, älvar, sjöar och bottenhavet vid kusten. Inom vårt distrikt jobbar vi för är att tillvarata och samordna våra klubbars och seglingsidrottens intressen.

Målen med vår verksamhet är att:

  • Sprida information och verka för ökat erfarenhetsutbyte mellan klubbarna.
  • Bredda seglingen i distriktet
  • Öka tillgängligheten till sporten
  • Generera nya kappseglare
  • Utveckla och marknadsföra seglingen