SRS och mätbrev


En kappsegling som är öppen för SRS-klass ger alla båtar med SRS-tal möjlighet att delta i tävlingen. Det finns färdiguträknade SRS-tal för många båtmodeller. Titta om din båt finns med i tabellerna, på SRS hemsida, det är helt gratis.

SRS-talet används sedan som ett kompensationstal för att beräkna den seglade tiden.
Multiplicera SRS-talet med den seglade tiden och kortaste tiden vinner.
Detta fungerar som ett handikappsystem och ger alla chans att få en vinnande placering, förutsatt att man seglar sin båt väl.

Mätbrev (läs mer om mätbrev på SSF hemsida)
Finns inte din båt med i tabellen, eller att du antar att den inte lever upp till sitt givna SRS-tal. Då kan du skaffa ett eget mätbrev. Ansökan om mätbrev görs hos Svenska Seglarförbundet och förnyas sedan varje år. (Prislista)

Du själv som ägare får mäta din båt, men kan också ta hjälp av en mätman. Det mest tekniska med mätningen är vägning av båten. En våg (kan hyras hos ex. GÖBY eller Jonssons Materialhantering i Sundsvall eller hos Svenska Seglarförbundet). Vågen placeras mellan traverskroken och lyftstroppen i båten.

SRS är en utveckling av det tidigare Lidingö Yard Stick (LYS). Wikipedia har en artikel om historiken