Kontakt

Adressen är:

VVSF
c/o Thomas Gustafsson 
Karforsen 521   
655 96 Väse
Mobil: 0705 897221
E-post:  styrelsen@vvsf.se