Historik

Västergötlands Seglarförbund 1961 – 2006

 1960                         
Svenska Seglarförbundet anslöts till Riksidrottsförbundet 1960.
Tiden före 1961 har Segelsällskap och klubbar i Västergötland varit anslutna till Vänerns-respVätternsSeglarförbund               

1961 26 november .
Med anledning av Svenska Seglarförbundets meddelande, nr 8 1961, om bildande av distriktsseglarförbund enl Riksidrottsförbundets normer samlades representanter för segelsammanslutningar i Västergötland för att dryfta frågor och eventuellt bilda Västergötlands Seglarförbund ( Utdrag ur protokoll )
Initiativtagare Ebbe Sjöstrand Vänersborg.

§ 5 samma protokoll: Sedan frågor ingående diskuterats beslutades enhälligt att bilda
Västergötlands Seglarförbund 

1983             
Vänerns Seglarförbunds upphör
( se historik Värmlands SF ) 

1980-talet

Utökad ungdomsverksamhet med bl a samordning med
Optimist- och E-jolleförbunden.

 1990-talet
Västgötacupen inrättas med vandringspriser för jolleklasserna.
En serie tävlingar som arrangeras av sällskapen inom Västergötland.

 2001              Firande av 40-årsjubileum

 2004
Krafttag av jolleföräldrar från klubbar runt Vänern  att  organisera bättre träning och coaching för seglare som ville komma längre med sitt tävlande.
Resulterade i ”Team Vänern”, ett begrepp som gett genljud i seglarsverige.

 2005
Organiserades och utsågs förbundstränare med ett antal tränare/coacher för organiserad träningsverksamhet för framåtsträvande jolleseglare
(optimist- och E-jolleseglare) i Värmland och Västergötland

2006
Västergötlands Seglarförbund upphör. Sista årsmötet den 11  november 2006.
Västergötland  går samman med Värmland  och bildar
Värmland-Västergötlands Seglarförbund den 11 november 2006.

Från Vänerns Seglarförbunds tid och till dags datum har kölbåtskappseglingar arrangerats i gemensamt seriesystem av segelsällskap i Vänern.
Vätterns Seglarförbund fungerar fortfarande som ett intresseförbund för samordning av regattor i Vättern.

Vänerborg  2007-04-26

Ingemar Johansson

 

Vänerns Seglarförbund och Värmlands Seglarförbund 1908 – 2006

1908
Vänerns Seglarförbund bildades 1908 med uppgift att i samarbete med
segelsällskapen i Vänern arrangera de så populära Midsommarregattorna
samt att samordna övriga öppna kappseglingar på Vänern.

1960
Svenska Seglarförbundet anslöts till Riksidrottsförbundet 1960. Vänernsseglarförbund
kämpade hårt för att bli specialdistriktsförbund för seglarna runt Vänern men som bekant bildades distriktsseglarförbunden.

1973
Sista Midsommarregattan i Mariestad.

1974
Frågan om förbundets upplösning behandlades men man beslöt att fortsätta
Verksamheten med delvis ändrad inriktning, nämligen att anordna fester av
familjekaraktär till Midsommar, utgöra remissinstans i miljöfrågor samt att
som tidigare samordna kölbåtskappseglingar på Vänern.
Förbundet avlämnade under slutet av 1970 – talet och början av 1980 – talet
åtskilliga remisser i samband med bildande av naturreservat och fågelskydds-
områden och tog även aktiv del med synpunkter på den så kallade Fysiska
Riksplaneringen.

1983
Vänerns Seglarförbunds sista årsmöte. Verksamhetsberättelse finns. Protokoll saknas.

1985
Värmlands Seglarförbunds första årsmöte. Verksamhetsberättelse finns. Protokoll saknas.

2006
Värmlands Seglarförbund upphör sista årsmötet den 11  november 2006.
Värmland går samman med Västergötland och Värmland-Västergötlands
Seglarförbund bildas den 11 november 2006.

070424 Sven Sjöö