Hoppa till sidans innehåll

Uppdraget


Uppdraget

VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND

ARBETSBESKRIVNING REGIONAL SAILCOACH 2011-01-05

Uppgift i stort:

Målet är att ha en sailcoach i varje region som arbetar tillsammans med SSF
och distrikt för att stötta klubbarna.Tanken är att de sedan skall kunna samarbeta
med övriga distrikt/ regioners sailcoacher för att samordna resurser vid vissa tillfällen,
lära av varandra och utveckla verksamheten.
Förmedlar SFFs och distriktets tankar kring gröna, blå och röda mål och hur vi arbetar med dessa.

Verksamhet:

ARBETA AKTIVT MOT KLUBB

Hjälp till självhjälp

Klubbar som sökt/fått Idrottslyftspengar för klubbutveckling

5. Uppföljning av :
- Se till att klubben har en väl fungerande seglarskola med uppföljning
genom seglingsträning efter klubbens förutsättningar.
- Stimulera till och bevaka så att klubbarnas verksamheter redovisas till
myndigheter och organisationer för bästa tänkbara bidragsavkastning
(LOK, SISU, fonder m fl.)
- Ser till att klubben kontinuerligt ser över sin ledarförsörjning genom
behovsinventering av instruktörer, tränare, seglingsledare,
tävlingsledare, domare och övriga föreningsledare

Utbildning:

- Genomför instruktörs- och tränarutbildningar på gröna och blåa nivåer.
- Tillse att utbildning av funktionärer genomförs.
1. Inventera klubbens resurser verksamhet, ledare, båtar och planering.
2. Är kontaktperson gentemot SSF angående klubbens status enl p 1 ovan.
3. Utarbetar projektplan för klubbutveckling i samråd med klubbens projektledare/ styrelse baserad på erhållna medel samt klubbens status.
4. Genomföra klubbträffar enligt projektplan
T ex: Ledarförsörjningsplan .
Träningsverksamhet inkl tränarträffar.
Klubbtävlingsplanering

Sailcoachen skall inte göra "jobbet i klubben "utan hjälpa klubben till självhjälp genom
att han/hon handleder och utvecklar klubbens ledare.

Sailcoachen utgör mentor åt klubbarna i distriktet (framförallt de Ungdomsvänliga).
Detta görs genom regelbundna besök i klubbarna där ledare och seglare utbildas och inspireras på plats i den egna klubben.
Uppdaterad: 26 SEP 2015 23:28 Skribent: Thomas Gustafsson

Postadress:
Värmland-Västergötlands SF
Thomas Gustafsson, Karforsen 521
660 57 Väse

Kontakt:
Tel: 0705897221
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONSER