Hoppa till sidans innehåll

VVSF.s Säkerhetspolicy


                       VVSF.s Säkerhetspolicy                                                  2012-06-28

Allmänt om säkerhet   (Baserad på  SSF.s ”Säkerhetskodex”)
Varje deltagare, funktionär och åskådare har rätt att kräva en rimlig nivå på säkerhet vid en tävling. Dessa har också ett gemensamt ansvar för att säkerheten upprätthålls.
För alla kappseglingar ska en säkerhetsledare utses och en säkerhetsplan upprättas.
Ansvar och uppgifter
Tävlingsledaren är ytterst ansvarig för att en betryggande säkerhet upprätthålls för hela tävlingen.
Seglingsledaren är under tävlingsledaren ansvarig för säkerheten på vattnet.
Säkerhetsledaren är under tävlingsledare och seglingsledaren ansvarig för uppgifter som finns i SSF´s Tävlingsreglemente.
Kontakt med myndigheter
I god tid före en tävling är det lämpligt att ta kontakt med de myndigheter som finns i området och som kan vara berörda av tävlingens säkerhet
Säkerhetsbesiktning
Vid varje tävling bör, säkerhetsledaren och/eller tävlingens besiktningsman kontrollera samtliga deltagande båtar och funktionärsbåtar med avseende på säkerhet och utrustning för säkerhet.
Säkerhetsgenomgång
Före varje dags kappseglingar bör säkerhetsledaren hålla en säkerhetsgenomgång
med funktionärer och i vissa fall även deltagare.

 Säkerhetsbåtar, utrustning och personal
Vid varje tävling ska det finnas lämpliga säkerhetsbåtar avdelade för den uppgiften. Antalet båtar ska vara avpassat i förhållande till antalet deltagare och tävlingens art.
Båtar skall vara utrustade med lämplig utrustning för ändamålet.
Säkerhetsinstruktioner
Säkerhetsledaren fördelar instruktioner till säkerhetsbåtar som finns i olika områden av banan.
Säkerhetsledarens båt är också säkerhetsbåt men den ska vara placerad där säkerhetsledaren kan övervaka hela kappseglingsområdet. Eftersom säkerhetsledaren hela tiden måste bibehålla den totala överblicken bör han själv ingripa i sista hand vid undsättning av den som är i fara och i stället så långt möjligt avdela andra båtar.

Till denna Säkerhetspolisy finns ” Checklista SÄKERHET för klubbar/sällskap” med bilagor och instruktioner som även går att revidera och redigera, utan att tumma på säkerheten, så de passar in för det egna arrangemanget. Denna checklista med bilagor skall ses som hjälpmedel till att uppfylla en god säkerhetsnivå i och runt våra regattor / tävling.


Säkerhetsorganisationen bör verka enligt devisen; först ut, sist in.

Uppdaterad: 20 SEP 2015 20:50 Skribent: Thomas Gustafsson

Postadress:
Värmland-Västergötland SF
Thomas Gustafsson, Karforsen 521
660 57 Väse

Kontakt:
Tel: 0705897221
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONSER