Medlemsförmåner

Västkustens Seglarförbund är anslutet till Riksidrottsförbundet och till Svenska Seglarförbundet, som är ett av 35 stycken specialförbund.

Vårt distrikt sträcker sig från Strömstad i norr till Halmstad i söder. Vi har ca 20 000 anslutna medlemmar fördelade på 64 klubbar.

På Västkustens Seglarförbund, arbetar vi med att stötta våra klubbar för att de skall kunna ha en bra verksamhet, som erbjuder något för alla, på alla nivåer.
Vår målsättning är att det i vårt distrikt, skall finnas en närliggande klubb, för alla som vill ägna sig åt segling i någon form.

Fördelarna med att vara en ansluten klubb:

  • Förutsättningar för att arrangera tävlingar på alla nivåer – från klubbtävlingar med den närmaste grannklubben till stora evenemang med internationell konkurrens.
  • Vi anordnar funktionärsutbildningar som ger klubben möjligheter att arrangera kvalitetssäkrade regattor, seglarskolor och träningar. Utöver detta så erbjuder vi plattformar för erfarenhetsutbyte, fortbildningar och seminarier för vidareutveckling.
  • Som ansluten klubb, får ni också tillgång till de utbildningar som arrangeras av Svenska Seglarförbundet och SISU.
  • Ett bemannat kansli, som kan hjälpa till med allt ifrån administration till klubbutveckling. Via vårt kansli får ni löpande information gällande aktuella utbildningar, tävlingar, hur ni söker bidrag mm.
  • Marknadsföring av regattor och seglarskolor på  hemsida, facebook och i den ditigala Västkustkalendern 
  • Som ansluten klubb får ni också tillgång till alla förmåner från Svenska Seglarförbundet som tex. utbildningsstöd, juridiskt stöd, förmånliga försäkringar,  klubbstöd mm.
  • Genom ert medlemskap omfattas ni av flera försäkringar via RF och Svenska Sjö. Dessa försäkringar ger oftast ett fullgott skydd, för den verksamhet man bedriver.  Utöver dessa kan man även teckna en rad förmånliga tilläggsförsäkringar i Svenska Sjö. ( www.svenskasjo.se)
  • Möjligheter att förbättra klubbens ekonomi via det statliga och kommunala LOK-stödet för aktiviteter, projektmedel från Idrottslyftet, anläggningsbidrag, utbildningsbidrag från SISU mm.