Westside Cup 2023

West Side Cup är en cup för båtar med SRS-tal på 1,000 och däröver.

Målet är att ytterligare öka intresset för ett antal seglingar på Västkusten och att vi får fler deltagande större båtar vid varje segling.

Totalt ingår 8 seglingar varav två intensiva banseglings helger.

Som tidigare räknas de 4 bästa resultaten och man måste segla minst tre race för att delta i cupen.  

Denna cup går utmärkt att kombinera med VKSFs SRS-Cup 2023. Förutom tajt kappsegling mellan större båtar så kommer social samvaro i samband med tävlingarna att prioriteras.

Reglerna är de samma som i Liros SRS-Cup med följande skillnader:
- Poängberäkning baseras på totalt antal registrerade båtar. Din placering viktas mot antal registrerade båtar i respektive kappsegling.
- Ingen extra anmälan behövs till West Side Cup utan anmälan till respektive SRS-segling räcker.

Ladda ner foldern om SRS cupen och Westside Cup

Foto: Peter Gustavsson, blur.se