Liros SRS Cup 2023

Samarbetet med Liros och SRS cuperna fortsätter även i år. Cuperna är indelade i två geografiska områden, nord och mellan/syd, med möjlighet för seglarna att delta i båda cuperna.

Vår ambition är att fler skall börja kappsegla, samt att de som tidigare har kappseglat i cuperna deltar på fler delseglingar.

Reglerna är enkla:

  • Varje segling arrangeras av en klubb med klubbens egen organisation och tradition.
  • Varje segling ingår sedan som en delsegling i cupen. Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet.

Klasser

Cupen är öppen för alla båtar med giltigt SRS-tal och alla båtar seglar i en klass.
Arrangören rekommenderas att genomföra seglingarna enligt omvänd SRS (fd SYL) dvs att startordningen görs med hänsyn till de mindre båtarna först

Information till deltagarna

Resultat och annan information anslås på VKSF hemsida. Särskild inbjudan och seglingsföreskrifter utformas av respektive arrangör.

Krav på deltagande

Båten och dess utrustning skall följa SRS reglerna, ha giltigt SRS-mätbrev eller följa klassreglerna för respektive klass.
Nyheter gällande SRS regeln finns att hämta på SSFs hemsida.
Båt som saknar SRS mätbrev kan tilldelas ett ”provisoriskt SRS ”av arrangören till regattan. Resultatet kan dock inte leda till prisplats i den totala SRS cupen

Prisutdelning

Priser ges till en femtedel av de besättningar som deltagit på minst tre regattor
Prisutdelning äger rum i samband med VKSFs årsmöte.

Poängberäkning

Endast officiella resultat fastställda av arrangören räknas.
Poängberäkning sker enligt lågpoängsystemet i KSR Appendix A vilket innebär:

  • DNS = anmälda båtar i delseglingen + 1 poäng
  • DNC = antal båtar i cupen + 1 poäng
  • De fyra bästa resultaten räknas
  • Endast båtar med minst tre resultat ingår i cupen.

Protester

Endast protester som rör cupen kommer att behandlas.
Protester som rör en enskild segling hanteras på vanligt sätt av respektive arrangör.
För att vara giltig skall protesten lämnas skriftligen till VKSF senast fem dagar efter att fakta blivit kända men inte senare än fem dagar före prisutdelningen.

Reglerna är fastställda av VKSFs styrelse 20230101

Ladda ner folder

Foto: Peter Gustavsson

* Med reservation för ändringar, se klubbens hemsida där ni också hittar mer informatan om ingående regattor.