Liros Cup 2023

Vi hälsar alla jolleseglare, såväl deltagare med vissa kunskaper och erfarenheter, som rutinerade seglare välkomna till årets upplaga av Liros Jollecup. I år med ett nytt upplägg!

Cupen delas i år in i en nord och en sydcup för att sprida ut delseglingarna i respektive cup, över en längre tid. Ambitionen är också att minimera resandet, för främst de yngsta seglarna.

För denna målgrupp, födda 2012 och senare, görs inte heller någon indelning i cupen. Seglarna kan fritt ”blanda och ge” oavsett om regattan ingår i nord eller syd cupen.  

FÖLJANDE KLASSER INGÅR:
Optimist A, Optimist B, Zoom 8, RS Feva, E-jolle, ILCA 4 (Laser 4.7) ILCA 6 (Laser Radial) ILCA 7 (Laser Std), 29er, RS Tera Sport, RS Tera PRO och RS Aero 5, 6, 7 och 9

* NOT. 2021 bytte de olika laserklasserna namn, enligt nedan.
ILCA 4 = Laser 4.7
ILCA 6 = Laser Radial
ILCA 7 = Laser Std

Vi rekommenderar även att arrangören har med en Optimist C klass, på grön nivå för nybörjare, gärna på separat bana. Optimist C inte ingår i cupen.

REGLER FÖR DELTAGARE FÖDDA 2011 ELLER TIDIGARE
• Alla klasser utom Optimist B, seglar i en nord - och en sydcup
• Varje ingående regatta räknas som en segling i respektive cup
• Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet.
• Samtliga resultat i en regatta räknas i respektive klass
• De 5 bästa regattaresultaten räknas i nord respektive syd cupen.
• I respektive klass skall minst 4 regattor genomföras med minst 3 deltagare i varje för att priser skall kunna delas ut i cupen.
• Är resultatet DNC i alla seglingar i någon av regattorna kommer poängen i sammanräkningen bli antal deltagande i serien +1 poäng.

TILLÄGG 2-MANSBÅTAR
• Den besättning som seglar första regattan räknas som ordinarie besättning om inte annat meddelas vid första regattan.
• En i ordinarie besättningen måste alltid ingå i besättningen på de följande regattorna.
• Endast ordinarie besättning kan få pris och bli omnämnd.

REGLER FÖR DELTAGARE FÖDDA 2012 ELLER SENARE
• Optimist B och och de deltagare i övriga klasser, födda 2012 eller senare
• Varje ingående regatta har sitt eget resultat i respektive klass. Ingen sammanräkning av placeringar sker i cuperna.
• Deltagande på en regatta, oavsett cup och placering, ger ett flitpoäng  
• Enbart flitpoäng summeras
* Ingen indelning i cupen, Seglarna kan fritt ”blanda och ge” oavsett om regattan ingår i nord eller syd cupen. 
•  Flitpris delas ut till alla som har deltagit på 4 av totalt 18 regattor

FÖLJANDE PRISER DELAS UT, FÖR SYD RESPEKTIVE NORDCUPEN
• Bästa serieresultat i respektive klass, födda 2011 eller tidigare
• Flitpriser delas ut till alla födda 2012 eller senare, som har deltagit på 4 regattor oavsett cup
* Prisutdelning för de olika cuperna sker i samband med DM i Kullavik den 7 oktober.
Resultaten och flitpoängen redovisas fortlöpande på VKSFs hemsida, www.vksf.org

Foto Peter Johansson

Ladda ner Liros Cup folder