Kurs för blivande hjälptränare (Gratis för distriktets klubbar) 15/4-16/4 2023

Hejsan alla UGSF-klubbar!

Även i år planerar UGSF att köra en tvådagarskurs i Uppsala helgen 15/4-16/4 för blivande hjälptränare.

Har vi unga ledare i klubben är det bra att ge dom möjlighet att praktisera som hjälptränare innan dom ska ta större ansvar och gå Instruktör/tränare grön. För att stötta arbetet med våra yngre blivande ledare har distrikten tagit fram kursplan och material för en frivillig hjälptränarkurs som ni kan komplettera seglingens ledarskap grund med. Eller göra förberedande innan SLG.

 

I år är kursen gratis för deltagare ifrån våra klubbar i distriktet

ANMÄLAN SKER TILL  https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1732112

Per Ek/ Utbildningsansvarig UGSF

 

Kursplan hjälptränare:
Kursen har fokus på att öva att hålla genomgång, rigga båten, säkerhet, köra gummibåt och bogsera. Kursen bygger på seglingens ledarskap grund med fokus på delarna ”jag och seglingen” samt ”jag och ledarskapet”.
 
Mål:
Att blivande hjälptränare för barn, får en introduktion och grundläggande kunskap om ledarskap i praktiken. Detta för att de med god kvalitet ska kunna hjälpa till i seglarskolor i jolle och liten kölbåt, inom ramen för SSF Seglarskola.
 
Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som skall verka som hjälptränare på klubbens seglarskola.
 
Förkunskapskrav:
Egen seglingskunskap motsvarande grön nivå
 
Kurslitteratur:
Kurshäfte (Seglingens ledarskap grund)
 
Kursinnehåll:
Hjälptränarens roll
Förebilder
Hjälptränaren vs. Tränarens roll Framtida möjligheter
Ledarskap
Allmänt om ledarskap Var uppmärksam
Prata gemensamt språk Reflektion
Sjövettsregler
De 10 sjövettsreglerna
Rigga och säkerhet
Båtens delar och trim
Litslinor till en optimist
Säkerhetsutrustning på båten och i motorbåten Lyftteknik
Att hålla genomgång
Förberedelser
Material
Position
Hur ska jag gå igenom det? Hur beter jag mig?
Fokus och syfte
Köra motorbåt
Bogsera en seglarskolebåt
Göra i ordning motorbåten (kolla motor, tankning mm)
Lägga bojar