Hoppa till sidans innehåll

Trygg Segling


Vi vill och jobbar ständigt för att svensk segling ska vara en trygg plats för dig både fysiskt, psykiskt och socialt. En plats där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterialet  ”trygg idrott” för att hjälpa föreningar i arbetet med detta arbete. Seglingens motsvarighet till det är materialet på denna sidan ”Trygg segling”.

För att vi ska få en trygg miljö inom seglingen behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Hitta rätt om värdegrunden bryts

 • Klubbens styrelse; ska du i första hand vända dig till om du är orolig för någonting i din förening.
 • Svenska seglarförbundet (SF); hör du av dig till om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, för såsom personkopplingar.
 • RF/SISU:s 19 distrikt går även att ta kontakt med.
 • Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Du kan göra anmälan anonymt.
 • Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link
 • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Att skapa en trygg kultur
Kultur beskrivs med och ger sig uttryck i följande delar: symboler, språk, värderingar, normer och artefakter. Att skapa en trygg kultur handlar alltså om det språk vi använder på klubben, vilka värderingar vi skapar, de normer vi sätter. Genom att uppmuntra och förstärka alla dessa delar med ett trygghetsperspektiv. En trygg miljö handlar om att vi vill göra allt vi kan för att ingen på vår klubb ska fara illa varken fysiskt, psykiskt eller socialt.

Det är eftersträvansvärt att ni i er klubb försöker skapa en trygg kultur. Som stöd i arbetet med en trygg kultur i klubben så har idrotten följande regler, material och verktyg ni kan använda er av.

Skapa trygga idrottsmiljöer
En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Ladda ner Skapa trygga idrottsmiljöer (pdf)Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en idrottskonsulent från sitt RF-SISU distrikt.

Barnens spelregler
Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten

Riksidrottsförbundets webbplats "Trygg Idrott"
På Riksidrottsförbundets webbplats "Trygg Idrott" hittar du mer information om arbetet vi gör tillsammans inom idrottsrörelsen för att skapa just en trygg idrott. Där finns också handledning för hur vi ska gå tillväga om värdegrunden bryts, om barnens spelregler och sötdmaterial till de föreningar/klubbar som vill jobba aktivt med att skapa trygga idrottsmiljöer.
Riksidrottsförbundets webbplats "Trygg Idrott".

Krav på registerutdrag
Läs mer om de nya kraven på föreningar att begära in begränsat registeruttdrag ur brottsregistret för anställda som har uppdrag i föreningar och klassförbund och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. 
Till Registerutdrag för ledare på svensksegling.se 
I IdrottOnline finns numera även en funktion för klubbens administratör att notera vilka som har visat upp sina belastningsutdrag. En guide finns här

Barnkonventionen lag från 1 januari 2020
Att följa Barnkonventionen är inget nytt, det har vi sedan många år förbundit oss att göra då det varit en del av idrottens idéprogram "Idrotten Vill". Däremot är det vissa delar som blir lite extra aktuella nu när Barnkonventionen blir lag och beslutet om krav på registerutdrag som togs av Riksidrottsmötet 2019 träder i kraft 1 januari 2020. 
Läs mer på svensksegling.se .

Vill du ha mer information eller frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss på Svenska Seglarförbundet kansli:

Bra länkar
För dig som vill lära dig mer eller läsa mer i ämnet kan vi varmt rekommendera:

Information:

Utbildningar/Utbildningsmaterial:

 Visselblåsartjänsten hos Riksidrottsförbundet

Uppdaterad: 29 JAN 2020 08:24

Samarbetspartners

 •  
 • Svenska sjö logotyp
 • Ackerts reklamproduktion
 • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info