Hoppa till sidans innehåll

Seglardagen 2022


Länk till mötet: https://meeting.easymeet.se/rf/#/login

Kallelse till Seglardagen 2022  - lördagen den 2 april

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade klubbar till:

Inbjudan till Seglardagen 2022

Datum:         Lördagen den 2 april 2022
Plats:           Stockholm – Hotell Continental, Vasagatan 22,
                   Stockholm eller digitalt via plattformen Easymeet
Tid:              Seglardagen öppnas kl 11.00, lunch för närvarande på
                   plats serveras ca 12.30 och dagen avslutas ca 16.00
                   när förhandlingarna avslutats

Seglardagsprotokoll 2 april 2022

Inbjudan till Seglardagen 2022 - Stockholm och digital

Anmäl till Seglardagen här

Seglardagshandlingar 2022 - Sammanställning i ett dokument

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021

Brev från Valnämnden inför Seglardagen 2022.pdf

Fullmakt för ombud till Seglardagen

Dagordning Seglardagen 2022 ud 

3. Röstlängd Distrikt Klassförbund Klubbar Seglardagen 2022
  
    Röstlängd - Seglardagen 2022 - Med ombudnamn ud 20220401

6. SSF:s valnämnds förslag till styrelseledamöter 2022 ud 20220311

Presentationer: Lisa Wermelin       Per Gustafsson

7. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021

10. Motion till Seglardagen 2022 med styrelsens yttrande och förslag

11. Styrelsens förslag - Proposition angående stadgeändring för Disciplinnämndens åligganden

13. Styrelsens förslag - Avgifter 2023

Inkomna motioner
Motion från Havskappseglingsförbundet - Svenskt Mästerskap för distanskappsegling redan från 2022

Ansökan om reseersättning Seglardagen 2022 (exel)

Motioner till Seglardagen

Distriktsseglarförbund, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast den 1 januari att insända motion i ärendet till SSF:s kansli.

Berört DSF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.

Ombud/observatör
De organisationer inom SSF som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud/observatörer framgår av SSF:s stadgar, kap III §2 (finns på www.svensksegling.se). Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund.

§ 5                 Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

Distriktsseglarförbund (DSF)  en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot
Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.


Varje till SSF ansluten klubb, som enligt redovisning* senast den 31 januari föregående
verksamhetsår har min 300 medlemmar har en (1) röst och varje klubb som enligt
motsvarande redovisning har min 1000 medlemmar har två (2) röster.


Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller
klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.


DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt
denna tabell: 
1-9 anslutna sällskap ett (1) ombud
10-39 anslutna sällskap två (2) ombud
40-89 anslutna sällskap tre (3) ombud
90 eller fler anslutna sällskap fyra (4) ombud


Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud och
röstberättigad klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.


Röstberättigat klassförbund har rätt att sända ett (1) ombud.


Ombud får inte representera mer än en huvudman.


*) Föreningsrapport för föregående verksamhetsår ska lämnas senast 31 januari innevarande år.

Uppdaterad: 08 SEP 2022 14:28 Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info