Hoppa till sidans innehåll

Seglardagen 2021


Kallelse till Seglardagen 2021  - Digitalt möte söndagen den 21 mars 2021

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade klubbar till:

Inbjudan till Seglardagen 2021 - Digitalt möte

Datum:         Söndagen den 21 mars 2021
Plats:            Digitalt möte
Tid:               Kl 9.00 - 13.00

Ombud/observatör
De organisationer inom SSF som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud/observatörer framgår av SSF:s stadgar, kap III §2 (finns på www.svensksegling.se). Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund. Observatörer är välkomna att anmäla sig.

Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara SSF:s kansli tillhanda innan mötet, senast den 19 mars, mejlas till This is a mailto link.

Årsmötet kommer hanteras i mötesapplikationen Easymeet, ett system som nyttjats av både Riksidrottsförbundet och ett stort antal andra idrottsförbund. Varje ombud kommer att logga in med en personlig inloggning, vilket gör att vi kommer kunna säkerställa röstlängden på ett bra sätt. Mer information om hur systemet fungerar och hur ni som ska vara ombud kan förbereda er kommer att kommuniceras ut inför mötet.

Seglardagsprotokoll 20210321

Brev från Valnämnden inför Seglardagen 2021

Här gör du din anmälan till Seglardagen 2021

Fullmakt för Seglardagens digitala möte

Förslag till arbetsordning Seglardgaen 2021

Easymeetonline - Deltagarmanual

Förslag till Arbetsordning Seglardagen 2021 - Digitalt möte

Handlingar Seglardagen 2021 - Sammanställning i ett dokument

HANDLINGAR

Dagordning - Seglardagen 2021 ud 

3. Röstlängd - Seglardagen 2021 (Distrikt, klassförbund och Klubbar)

    Röstlängd - Seglardagen 2021 - med ombudsnamn ud 20210320 kväll

6. SSF:s Valnämndens förslag till styrelseledamöter 2021

    Presentationer:  Johnie Berntsson        PO Ekstrand

7. Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2020

10. Motioner till Seglardagen 2021 med styrelsens yttrande och förslag

11. Styrelsens förslag - Proposition angående stadgeändring för Seglardagens genomförande

13. Styrelsens förslag - Avgifter för 2022

Inkomna motioner inför Seglardagen 2021

Motion från VKSF  - Tävlingsreglemente

Motion från StSF - Antal startande på tävling - Motionären har dragit tillbaka sin motion

Motion från KSSS - SM i Sprintsegling

 

 

Uttrag ur Seglarförbundets stadgar ang klubbars rösträtt:

§ 5                 Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

DSF en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.

Varje till SSF anslutet förbundssällskap, som enligt redovisning senast den 30 april föregående verksamhetsår har minst 300 medlemmar har en (1) röst och varje förbundssällskap som enligt motsvarande redovisning har minst 1000 medlemmar har (2) röster.

Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.

DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt denna tabell.

1-9                anslutna sällskap                        ett (1) ombud

10-39            anslutna sällskap                        två (2) ombud

40-89            anslutna sällskap                        tre (3) ombud

90 eller fler    anslutna sällskap                        fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.på kommande Seglardag. 

Uppdaterad: 24 NOV 2021 09:49 Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info