Hoppa till sidans innehåll

Seglardagen 2020


Kallelse till Seglardagen 2020  - Digitalt möte söndagen den 22 november kl 11.00

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade klubbar till:

Inbjudan till Seglardagen 2020 - Digitalt möte
(uppskjutet möte från den 28 mars)

Datum:         Söndagen den 22 november 2020
Plats:            Digitalt möte
Tid:               Seglardagen öppnas kl 11.00 och dagen avslutas ca 15.00 när förhandlingarna avslutats..

Ombud/observatör
De organisationer inom SSF som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud/observatörer framgår av SSF:s stadgar, kap III §2 (finns på www.svensksegling.se). Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund.

Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara SSF:s kansli tillhanda innan mötet, senast den 21 november, mejlas till This is a mailto link.

Årsmötet kommer hanteras i mötesapplikationen Easy meet, ett system som nyttjats av både Riksidrottsförbundet och ett stort antal andra idrottsförbund. Varje ombud kommer att logga in med en personlig inloggning, vilket gör att vi kommer kunna säkerställa röstlängden på ett bra sätt. Mer information om hur systemet fungerar och hur ni som ska vara ombud kan förbereda er kommer att kommuniceras ut inför mötet.

Ni som inte ska agera ombud kommer att kunna följa mötet via en videolänk där det även kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion.

HANDLINGAR

Seglardagsprotokoll 20201122

Inbjudan till Seglardagen 2020 - Seglardagsbrev ud för det digitala mötet

Anmäl till seglardagen här

Prel Tidsprogram under Seglardagen 2020 
09:30 – 10:00 Teknisk support och genomgång av mötesapplikationen  - Easymeet
                       (för de deltagare till Seglardagen som finner behov)
10:15 – 10:45 Pass 7 SSF nytt - via Seglarträffens länk
11:00 - 12:30 Seglardagen startar - Easymeet för ombud.
                      Övriga följer Seglardagen via Seglarträffens länk.
12:30 - 13:15 Lunchpaus
13:15 – 16:00 Seglardagen fortsätter -Easymeet 

Valnämdsbrev till Distrikt, Klassförbund och klubbar december 2019

Förslag till arbetsordning Seglardagen 2020

Easymeetonline - Deltagarmanual

Ombudsfullmakt att skicka in inför Seglardagen

Seglardagshandlingarna i ett dokument uppdataerade 20201122

Dagordning för Seglardagen 2020

Dagordning för Seglardagen 2020 uppdaterad 20201121

2. Röstlängd Seglardagen 2020 (distrikt, klassföbund och klubbar)

    Röstlängd Seglardagen 2020 med ombudsnamn ud 20201122 kl 10.20

6. SSF:s valnämnds förslag till styrelseledamöter 2020 ud okt 2020

    Presentation - Olof Granander

7. Verksamhetsberättelse 2019

10. Motioner till Seglardagen 2020 med styrelsens yttrande och förslag

11. Styrelsens förslag

    a. Stadgeändring - Valberednings sammansättning

    b Styrelsens förslag till ändring av normalstadgar för Distriktsseglarförbund

13. Styrelsens förslag - Oförändrade avgifter fär 2021

17. Presentation av Linn och Nils U25 kandidater till Valnämnden efter ev stadgeändring

Ombudsfullmakt att ta med till Seglardagen

Inkomna motioner från klubbar och distrikt

Motion från Gotlands Seglarförbund - Försäkring av inlånade funktionärsbåtar
Motion från Gustavsbergs Båtklubb - Inför SM i SRS för fullcrew och shorthanded 2020
Motion från Stockholms Seglarförbund - Förändrat räkenskapsår för distrikt

Uttrag ur Seglarförbundets stadgar ang klubbars rösträtt:

§ 5                 Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

DSF en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.

Varje till SSF anslutet förbundssällskap, som enligt redovisning senast den 30 april föregående verksamhetsår har minst 300 medlemmar har en (1) röst och varje förbundssällskap som enligt motsvarande redovisning har minst 1000 medlemmar har (2) röster.

Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.

DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt denna tabell.

1-9                anslutna sällskap                        ett (1) ombud

10-39            anslutna sällskap                        två (2) ombud

40-89            anslutna sällskap                        tre (3) ombud

90 eller fler   anslutna sällskap                        fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.på kommande Seglardag.

Uppdaterad: 25 NOV 2020 14:01 Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info