Hoppa till sidans innehåll

Seglardagen 2019


Obs! Dagordning och motioner hittar du längre ner på sidan.

Inbjudan till Seglardagen 2019
Anmälan till Seglardagen 2019

Bilderna ifrån informationsmötet innan Seglardagen 2019.

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade föbundssällskap till:

Seglardagen den 30 mars 2019 i Göteborg
Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara SSF:s kansli tillhanda senast den 28 mars 2019 eller lämnas den 30 mars 2019 på SSF:s Seglardagssekretariat.

Motioner till Seglardagen
Distriktsseglarförbund, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast den 1 januari att insända motion i ärendet till SSF:s kansli.

Berört DSF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.

Klubbar har rösträtt för första gången i förbundets historia
På Seglardagen 2018 beslutades att anslutna förbundssällskap med 300 medlemmar eller mer har rösträtt på Seglardagen. Medlemsantalet är baserat på den redovisning som gjordes i april 2018, se uttdrag stadgar nedan. Här hittar du röstlängden dvs. de klubbar, klassförbund och distriktseglarförbunds som har rösträtt

Inbjudan till Seglardagen 2019
Anmälan till Seglardagen 2019
Program Seglardagen 2019
Valnämndens brev till Distrikt, Klubbar och Klassförbund inför valen på seglardagen
Förslag till arbetsordning Seglardagen 2019
Fullmakt för ombud

HANDLINGAR

Protokoll Seglardagen 2019

Dagordning för seglardagen 2019 ud

2. Röstlängd SD distrikt, klassförbund och klubbar 2019

    Röstlängd SD 2019 med ombudnamn uppdateras efter hand ud 20190329 em

6. SSF:s valnämnds förslag till styrelseledamöter 2019
    Gustaf Lindskog
    Kristina Hedström

7. Verksamhetsberättelse

10. Motioner till Seglardagen 2019 med styrelsens yttrande och förslag

11. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna och med redaktionella uppdateringar ud 20190313

13. Styrelsens förslag - Oförändrade avgifter 2020

Fullmakt för ombud

Ansökan om reseersättning pdf

Ansökan om reserersättning exel

Inkomna motioner från klubbar och distrikt

Från Västkustens Seglarförbund - om plast i havet/plastdekaler på båtskrov vid kappsegling

Från Värmland Västergötlands Seglarförbund - om funktionärskrav på kappsegling

Från Vänersborgs Segelsällskap - Om kriterier för färgmarkeringar på tävlingar

Från Tjörns Segelsällskap - Om avgiftsanpassning till nya rösträttsregler

Uttrag ur Seglarförbundets stadgar ang klubbars rösträtt:

§ 5                 Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

DSF en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.

Varje till SSF anslutet förbundssällskap, som enligt redovisning senast den 30 april föregående verksamhetsår har minst 300 medlemmar har en (1) röst och varje förbundssällskap som enligt motsvarande redovisning har minst 1000 medlemmar har (2) röster.

Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.

DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt denna tabell.

1-9                anslutna sällskap                        ett (1) ombud

10-39            anslutna sällskap                        två (2) ombud

40-89            anslutna sällskap                        tre (3) ombud

90 eller fler   anslutna sällskap                        fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.på kommande Seglardag. 

Röstlängd för klubbar Seglardagen 2019 ud med lämnade uppgifter för 2018

Preliminär röstlängd för distrikt och klassförbund Seglardagen 2019

Uppdaterad: 16 DEC 2019 10:29 Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info