Hoppa till sidans innehåll

Seglardagen 2022


Kallelse till Seglardagen 2022  - lördagen den 2 april 

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade klubbar till:

Inbjudan till Seglardagen 2022

Datum:         Lördagen den 2 april 2022
Plats:            Stockholm
Tid:               Meddelas senare

Ombud kommer att kunna delta på plats eller digitalt.

Brev från Valnämnden inför Seglardagen 2022.pdf

Ombud/observatör
De organisationer inom SSF som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud/observatörer framgår av SSF:s stadgar, kap III §2 (finns på www.svensksegling.se). Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund.

§ 5                 Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

Distriktsseglarförbund (DSF)  en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot
Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.


Varje till SSF ansluten klubb, som enligt redovisning* senast den 31 januari föregående
verksamhetsår har min 300 medlemmar har en (1) röst och varje klubb som enligt
motsvarande redovisning har min 1000 medlemmar har två (2) röster.


Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller
klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.


DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt
denna tabell: 
1-9 anslutna sällskap ett (1) ombud
10-39 anslutna sällskap två (2) ombud
40-89 anslutna sällskap tre (3) ombud
90 eller fler anslutna sällskap fyra (4) ombud


Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud och
röstberättigad klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.


Röstberättigat klassförbund har rätt att sända ett (1) ombud.


Ombud får inte representera mer än en huvudman.


*) Föreningsrapport för föregående verksamhetsår ska lämnas senast 31 januari innevarande år.

Uppdaterad: 02 MAR 2021 10:01 Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
E-post: This is a mailto link

Samarbetspartners

  • Allen
  • SPL_logo_2013_FC
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info