Hoppa till sidans innehåll

Seglardagen 2020


Kallelse till Seglardagen 2020 

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade klubbar till:

Inbjudan till Seglardagen på Hotell Scandic Klara, Stockholm

Datum:           Lördagen den 28 mars 2020

Plats:             Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

                      Tel 08-517 266 00, https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-klara
Tid:                Seglardagen öppnas kl 11.00, lunch serveras kl 13.00
                      och dagen avslutas ca 17.00 när förhandlingarna avslutats.
                      Observera att informationsmötet börjar kl 10.00.

Fullmakt för ombud
Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara SSF:s kansli tillhanda senast den 26 mars 2020 eller lämnas den 28 mars 2020 på SSF:s Seglardagssekretariat.

Motioner till Seglardagen
Distriktsseglarförbund, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast den 1 januari att insända motion i ärendet till SSF:s kansli.

Berört DSF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.

 

HANDLINGAR

Inbjudan till seglardagen 2020 - Seglardagsbrev

Anmälan till seglardagen

Är du under 25år, se hit! 

Program Seglardagen

Valnämdsbrev till Distrikt, Klassförbund och klubbar december 2019

Kallelse till Seglardagen 2020

SSF:s valnämnds förslag till styrelseledamöter 2020

MOTIONER

Motion från Gotlands Seglarförbund - Försäkring av inlånade funktionärsbåtar
Motion från Gustavsbergs Båtklubb - Inför SM i SRS för fullcrew och shorthanded 2020
Motion från Stockholms Seglarförbund - Förändrat räkenskapsår för distrikt

Ombudsfullmakt att ta med till Seglardagen

Ansökan om resersättning Seglardagen 2020

Uttrag ur Seglarförbundets stadgar ang klubbars rösträtt:

§ 5                 Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

DSF en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.

Varje till SSF anslutet förbundssällskap, som enligt redovisning senast den 30 april föregående verksamhetsår har minst 300 medlemmar har en (1) röst och varje förbundssällskap som enligt motsvarande redovisning har minst 1000 medlemmar har (2) röster.

Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.

DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt denna tabell.

1-9                anslutna sällskap                        ett (1) ombud

10-39            anslutna sällskap                        två (2) ombud

40-89            anslutna sällskap                        tre (3) ombud

90 eller fler   anslutna sällskap                        fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.på kommande Seglardag. 

 

Uppdaterad: 24 OKT 2018 14:31 Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
Epost: This is a mailto link

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info