Hoppa till sidans innehåll

Seglardagen 2020


SEGLARDAGEN SKJUTS UPP TILL SEGLARTRÄFFEN I NOVEMBER.

2020-03-13, kl.16.00

Med anledning av situationen med coronaviruset så kommer kommer Seglardagen att skjutas upp och istället äga rum på Seglarträffen i november. Vi kommer dock att ha ett digitalt informationsmöte den 28:e som är öppet för alla. Där berättar vi om verksamheten från året som gått och vad som kommer under 2020. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor. Praktisk information om detta kommer skickas ut till berörda samt läggas ut på både vår webb och på vår Facebook sida.

SSF Styrelse & Kansli

Du hittar mer information och rekommendationer för vår verksamhet ang. coronaviruset i nyhetsflödet på svensksegling.se här. Informationen uppdateras löpande.

 

Kallelse till Seglardagen 2020 

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade klubbar till:

Inbjudan till Seglardagen på Hotell Scandic Klara, Stockholm

Datum:           Lördagen den 28 mars 2020

Plats:             Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

                      Tel 08-517 266 00, https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-klara
Tid:                Seglardagen öppnas kl 11.00, lunch serveras kl 13.00
                      och dagen avslutas ca 17.00 när förhandlingarna avslutats.
                      Observera att informationsmötet börjar kl 10.00.

Fullmakt för ombud
Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara SSF:s kansli tillhanda senast den 26 mars 2020 eller lämnas den 28 mars 2020 på SSF:s Seglardagssekretariat.

Motioner till Seglardagen
Distriktsseglarförbund, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast den 1 januari att insända motion i ärendet till SSF:s kansli.

Berört DSF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.

 

HANDLINGAR

Inbjudan till seglardagen 2020 - Seglardagsbrev

Anmälan till seglardagen

Är du under 25år, se hit! 

Program Seglardagen
Valnämdsbrev till Distrikt, Klassförbund och klubbar december 2019
Förslag till arbetsordning Seglardagen 2020
Ombudsfullmakt att ta med till Seglardagen

Dagordning för Seglardagen 2020

2. Röstlängd Seglardagen 2020 (distrikt, klassföbund och klubbar)

   Röstlängd SD 2020 med ombudnamn uppdaeras efter hand ud 20200306

6. SSF:s valnämnds förslag till styrelseledamöter 2020 ud

7. Verksamhetsberättelse 2019

10. Motioner till Seglardagen 2020 med styrelsens yttrande och förslag

11. Styrelsens förslag

    a. Stadgeändring - Valberednings sammansättning

    b Styrelsens förslag till ändring av normalstadgar för Distriktsseglarförbund

13. Styrelsens förslag - Oförändrade avgifter fär 2021

Ombudsfullmakt att ta med till Seglardagen

Ansökan om resersättning Seglardagen 2020

Inkomna motioner från klubbar och distrikt

Motion från Gotlands Seglarförbund - Försäkring av inlånade funktionärsbåtar
Motion från Gustavsbergs Båtklubb - Inför SM i SRS för fullcrew och shorthanded 2020
Motion från Stockholms Seglarförbund - Förändrat räkenskapsår för distrikt

Uttrag ur Seglarförbundets stadgar ang klubbars rösträtt:

§ 5                 Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

DSF en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.

Varje till SSF anslutet förbundssällskap, som enligt redovisning senast den 30 april föregående verksamhetsår har minst 300 medlemmar har en (1) röst och varje förbundssällskap som enligt motsvarande redovisning har minst 1000 medlemmar har (2) röster.

Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.

DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt denna tabell.

1-9                anslutna sällskap                        ett (1) ombud

10-39            anslutna sällskap                        två (2) ombud

40-89            anslutna sällskap                        tre (3) ombud

90 eller fler   anslutna sällskap                        fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.på kommande Seglardag. 

 

Uppdaterad: 24 OKT 2018 14:31 Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
Epost: This is a mailto link

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info

Lär dig segla i sommar!

En upplevelse för livet!

Läs mer
och boka!

Svenska seglarförbundet
Läs mer