Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar


Här nedan kan du hitta några av de vanligaste frågorna gällande Corona och hur vi kan bedriva verksamhet under rådande Coronapandemi. 

Vad gäller nu?

 • Det är nu tillåtet att resa inom landet.
 • Tävlingsverksamhet för alla åldrar och på alla nivåer får genomföras.
 • Begränsning finns för mer än 50 tävlingsdeltagare på tävlingsområdet samtidigt (funktionärer räknas inte in).


Vad ska jag tänka på, både som arrangör och deltagare?

 • Alla genomgångar, samlingar, ankomstregistrering m.m. bör ske utomhus. Håll avstånd, undvik folksamlingar och närkontakt mellan deltagare.

 • Deltagarna uppmanas att byta om hemma och tar med sig egen matsäck. Användning av omklädningsrum och pentry eller kök bör begränsas på ett sådant sätt att kraven på avstånd och hygien kan upprätthållas.

 • Ge möjlighet till god handhygien och var noga med att upprätthålla en hög hygiennivå på toaletterna.

 • Se över deltagar-/funktionärslistan och gör en bedömning om några tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndigheten. Dessa bör följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 • Vid minsta tecken på förkylning, feber eller allmänna sjukdomssymtom skall man som seglare eller ledare avstå från att deltaga.

I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer

 

Vad gäller på land?

 • Max antal personer som samlas på land vid sjösättningsområdet/hamnen är begränsat till 50 personer. Endast tävlingsdeltagare och inte funktionärer räknas. Detta är en ny tolkning.

 • Det är möjligt att använda flera landbaser för en tävling förutsatt att landbaserna är geografiskt separerade.

 • Vid barn- och ungdomstävlingar rekommenderas att det endast tillåts en medföljande vuxen per deltagare. Denna person skall räknas med i det maximalt 50 personer som får samlas på land.

Hur gör jag med andra planerade landaktiviteter, t.ex. cafeteria, utställningar, företagsmontrar och liknande?

Detta bör vi normalt inte genomföra just nu om det är en del av tävlingsarrangemanget. Om det dessutom är publika aktiviteter, d.v.s. allmänheten har tillträde, så är det att betrakta som offentlig tillställning som kan det kräva tillstånd från Polisen. Är du osäker så kontakta Polisen på orten.

Våra kappseglingar går nära land och det är ofta ganska många människor som spontant står och tittar på. Är detta att betrakta som publik och inte tillåtet?

Arrangören ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika folksamlingar. Det gäller både tävlande, stödpersoner och publik. Det finns dock ett eget personligt ansvar för varje person att bidra till minskad smittspridning och följa de regler och rekommendationer som gäller i samhället. Så länge arrangören inte anordnar särskilda publikplatser eller på annat sätt uppmuntrar till ansamlingar av publik, så är det inte arrangörens ansvar om det spontant bildas publiksamlingar.

Vi räknade med max 50 tävlande, men nu har betydligt fler än så anmält sig. Hur gör vi då?
Det bästa just nu är att redan i inbjudan till tävlingen skriva in att antalet deltagare är begränsat (om man inte kan tillämpa gruppindelning, sprint eller liknande). Man kan då också skriva att principen ”först till kvarn” gäller. Om man inte har gjort det, så kan man alltid som arrangör avvisa en anmälan. Det är ingen rolig lösning, men kan bli nödvändigt. Lämpligen avvisar man då de senast anmälda och förklarar varför.


Vad gäller på vattnet?
Om färre tävlingsdeltagare än 50 är det bara att köra.

Om fler tävlingsdeltagare än 50 gäller följande alternativ:

 Bankappsegling:

 1. Separata banor (tävlingsområden) för respektive startgrupp.

 2. Startgrupperna tävlar efter varandra på samma bana.

 3. Använda en bana som möjliggör tydlig fysisk separation av de olika startgrupperna både innan, under och efter kappseglingen, såsom ”innerloop-/ytterloopsbana” för två startgrupper.

 4. Sprintsegling är ett bra alternativ med 5 – 10 båtar i vardera start och direktdömning på vattnet.

På vår tävling räknar vi med många föräldrar och tränare (stödpersoner) som vill vara ute på vattnet under kappsegling. Hur påverkar det kravet på max 50 tävlande i tävlingsområdet?
Både på land och på vattnet är vi skyldiga att ha max 50 personer samlade på samma ställe. Om föräldrar eller tränare är med och ger stöd till tävlande, så måste alla personer räknas in i antalet. Därför kan det finnas anledning för arrangören att påtala detta och se till att alla hjälps åt att uppfylla kraven. Stödpersoner på vattnet måste alltså vara uppmärksamma och hjälpa till att hålla så stora avstånd som möjligt.


Vad gäller för distanskappsegling?

 • För distanskappseglingar utgör startområdet det gemensamma tävlingsområdet.

 • Där får det ej finnas fler än 50 tävlingsdeltagare åt gången.

 • Vid en distans-/SRS-kappsegling kan man med fördel tillämpa t.ex. jaktstart eller olika startgrupper.

 
Vad händer med vår SM-status?
Klassförbund med SM status kommer inte att utvärderas utifrån antal deltagare för att behålla sin SM-status. Alla klasser behåller sin SM-status till 2021.

SSF kommer i år även att godkänna att svenska mästerskap kan genomförs under de former som arrangören finner lämpliga med anledning av gällande restriktioner och begränsningar. Det kan gälla gruppindelning, antalet kappseglingar, sprintformat och liknande.


Vad gäller om det kommer internationella deltagare till vår tävling? Vad gäller om jag som seglare vill tävla utomlands?
Internationella tävlingar och internationellt deltagande gör vare sig varken Ordningslagen eller Folkhälsomyndigheten i sina allmänna råd någon skillnad på.

Möjligheten att resa mellan länder till tävlingar som begränsar. Här hänvisar vi till UD:s reserestriktioner.

Dock rekommenderar vi att man som arrangör gör en riskbedömning Där utgör ett stort antal internationella deltagare en ökad risk som bör vägas samman med övriga riskparametrar för tävlingen.

 

Hur många får delta i klubbens träningsverksamhet samtidigt?
Här finns inga begräsningar gällande antal men det är fortsatt viktigt att sörja för god hygien och att man som deltagare själv ansvarar för att avstå från att delta om man känner minsta sjukdomssymtom eller utgör en riskgrupp.

 Läs SSF:s riktlinjer för Corona ud 200625 här.

Läs SSF:s guide för kappsegling ud 200625 här.

 

 

Uppdaterad: 26 JUN 2020 09:32 Skribent: Isabelle Lindsten
Epost: This is a mailto link

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info