Hoppa till sidans innehåll

Uppdateringar om coronasituationen


Här hittar du uppdaterad information kring utvecklingen av coronaviruset, hur den påverkar vår verksamhet och generella råd till klubbar.

Svenska Seglarförbundet (SSF) följer utvecklingen av Coronaviruset via Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. SSF:s utgångspunkt för våra riktlinjer är att begränsa smittspridningen av Covid-19 samt att följa de råd och riktlinjer som finns för idrotten och i övrigt i samhället. Med hänsyn till det försöker vi ta bästa möjliga beslut för seglingen som idrott och dess möjligheter och begränsningar under rådande situation.  Här kan du läsa om den samlade informationen som gäller för idrottsrörelsen.  

Har du frågor kring coronasituationen och klubbens/klassförbundets verksamhet? Ring oss på SSF kansli på 08-459 09 90.

SENASTE UPPDATERINGARNA OM CORONASITUATIONEN

14 DECEMBER -  NYA NATIONELLA FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD TILLÅTER TRÄNING FÖR ALLA   

De nya föreskrifterna och allmänna råden gäller från och med den 14 december och ersätter tidigare lokala allmänna råd och därmed så får vi samma regler att förhålla oss till i hela landet.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och den största förändringen för idrotten är att träning tillåts nu även för de som är 16 år och äldre. Samtidigt skärps råden som betonar det personliga ansvaret att skydda dig själv och andra. Även budskapet att verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning förstärks.

Den nuvarande begränsningen i ordningslagen med offentliga tillställningar till 8 deltagare ligger kvar. Vidare är även 8 personer ett normvärde på hur stora träningsgrupper man inom idrottsverksamheter bör ha.

Allmänna råd - det personliga ansvaret

Begränsa nya nära kontakter. Undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid. Var med fördel utomhus

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Undvik kollektivtrafik. Vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet

Bedriv idrottsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Vad innebär detta för alla seglare?

Seglingsträning och fysträning utomhus är ok för alla åldrar.

Alla, men framförallt personer födda 2004 eller tidigare, skall ta hänsyn till följande

  • Hålla avstånd till varandra
  • Inte dela utrustning med varandra
  • Undvika gemensamma omklädningsrum
  • Resa till och från aktiviteten individuellt
  • Utför aktiviteten i mindre grupper (normvärde ca 8 personer)

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger och tävlingar.

Tävling får ske endast för barn födda 2005 eller senare (enstaka tävlingar) eller personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott. 

Liksom innan får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla.

Allmänna råd - verksamhetens ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Vad innebär detta för alla föreningar?

Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

Undvik andra fysiska möten, såsom klubbträffar eller föreläsningar, eller genomför dem digitalt. Ställ gärna inte in utan ställ gärna om. Här finns hjälp att få antingen av ert RF/SISU distrikt eller av Svenska Seglarförbundet. 

Bedriva all träningsverksamhet utomhus och anpassa antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel. 

Avstå från att ordna eller deltaga på läger eller tävlingar. 

  • Undantag för enstaka tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare.
  • Undantag för personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.

Planeringen inför seglinssäsongen 2021

De nya skärpta nationella riktlinjerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 30 juni. Vi hoppas dock att vi har ett mer gynnsamt smittoläge till våren och därmed betydande lättnader nuvarande restriktioner.

Seglarförbundet arbetar tillsammans med andra idrottsförbund med verksamhet på vatten, skog och vägar,  att inför säsongen 2021 kunna få göra undantag med hänsyn till begränsningen av antal tävlingsdeltagare. Detta då vi kan bedriva en smittsäker verksamhet ute på vattnet både under träning och tävling. Vi har skickat in en skrivelse till Folkhälsomyndigheten och RF angående detta och hoppas på besked i början på 2021. 

Vi arbetar kontinuerligt med detta och kommer löpande hålla er uppdaterade om eventuella förändringar i gällande riktlinjer. Vår kommer att i bjuda in till digitala informationsmöten och presentera gällande riktlinjer inför seglingssäsongen 2021.

Alla Svenska Seglarförbundets utbildningar, licensuppdateringar och föreläsningar kommer att ske digitalt tills vidare. Även vårt årsmöte Seglardagen kommer att genomföras digitalt i mars 2021.

Svenska Seglarförbundets kansli är tillgängligt och finns som stöd vid eventuella frågor. I övrigt så uppmanar vi alla våra medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Ta hand om er alla!

SSF Styrelse och kansli 

BRA LÄNKAR: 

Nya skärpta nationella råd från och med 14 december

RF´s nyheter om Corona och idrott

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten - beslutade 8 december

Uppdaterad: 14 DEC 2020 10:04 Skribent: Marie Björling Duell

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info