Hoppa till sidans innehåll

Uppdateringar om coronasituationen


Här hittar du den senaste informationen om Coronapandemin och hur den påverkar vår verksamhet. Sidan uppdateras löpande.

Svenska Seglarförbundet (SSF) följer utvecklingen av Coronaviruset via Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Inför seglingssäsongen 2021 har SSF tillsatt en coronagrupp som kontinuerligt håller sig underrättade och utifrån rådande läge försöker ta bästa möjliga beslut och verka för så bra förutsättningar för seglingen som möjligt. Mer om det arbetet kan du läsa om längre ner på sidan. 

Har du frågor kring coronasituationen och klubbens/klassförbundets verksamhet? Ring oss på SSF kansli på 08-459 09 90 .

SENASTE UPPDATERINGARNA OM CORONASITUATIONEN

26 FEBRUARI - UPPDATERAD INFORMATION OCH LÄGESBESKRIVNING

Följande gäller för idrotten i stort:

Se till att hålla dig uppdaterad på vad som gäller. Följ allmänna och lokala restriktioner.

Ytterst är det myndigheternas riktlinjer som gäller, dessa hittar du på krisinformation.se.

Riksidrottsförbundet rapporterar löpande om hur Corona påverkar idrottsrörelsen. Där har de bland annat sammanställt vanliga frågor och svar.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Alla har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. 

VAD GÄLLER JUST NU? 

Ingen tävlingsverksamhet oavsett ålder tills smittläget förbättras

Folkhälsomyndigheten meddelade den 24 feb till idrottsrörelsen att Coronaläget är allvarligt i landet och att det är viktigt att idrottsrörelsen fortsätter följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning. Utifrån det rådande läget så har även beslut fattats om att inte tillåta några idrottstävlingar, oavsett ålder, från och med 1 mars till dess att smittläget förbättras. Tävlingar för seniorelit, där utövarna har idrotten som sitt huvudsakliga yrke, är undantagna detta förbud. Mer information om detta finns att läsa här: RF - Stopp för enstaka matcher eller tävlingar

Träningsverksamhet utomhus får bedrivas för alla åldrar

Seglingsträning och fysträning utomhus är ok för alla åldrar. När träningsaktiviteter genomförs skall följande beaktas;

  1. Håll avstånd till varandra.
  2. Dela utrustning med varandra, såsom vattenflaskor mm.
  3. När det är möjligt genomför all aktivitet utomhus, såsom genomgångar mm.
  4. Undvika gemensamma omklädningsrum.
  5. Res till och från aktiviteten individuellt och undvik kollektivtrafik.
  6. Utföra träningen i mindre grupper.
  7. Sist men inte minst - delta inte om du är sjuk eller har symtom av något slag.

Barn och ungdomar födda 2002 och senare

Får lov att träna i organiserad form, både inomhus och utomhus. Träningsverksamheten bör bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd för idrottsverksamheter, vilket innebär; 

  • när det är möjligt håll träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • avstå från att ordna eller delta i läger, till dess att smittläget förbättras.

Hur skall vi tänka kring planering och genomförande av träning på helger och påsklov?

Organisera träningen som ett dagläger. Planera för mindre grupper och anpassa aktiviteterna på ett smittsäkert sätt utifrån rådande förutsättningar. Låt om möjligt samma individer som normalt tränar tillsammans ingå i samma träningsgrupp. Information om vad man som klubb bör ta hänsyn till finns att läsa här: Folkhälsomyndigheten - information till idrottsföreningar om Covid 19

Vad skall man tänka på som seglare?

Allmänna råd gällande det personliga ansvaret:

Begränsa nya nära kontakter. Undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid. Var med fördel utomhus.

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Undvik kollektivtrafik. Vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.

Bedriv idrottsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Delta endast om du är frisk och inte uppvisar några symtom. (använd gärna SSF självskattningsformulär nedan)

Vad skall man tänka på som klubb?

Allmänna råd gällande verksamhetens ansvar:

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

Undvik andra fysiska möten, såsom klubbträffar eller föreläsningar. Genomför dem gärna digitalt istället - ställ gärna inte in utan ställ om. Här finns hjälp att få antingen av ert RF/SISU distrikt eller av Svenska Seglarförbundet. 

Bedriv all träningsverksamhet utomhus och anpassa antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel. 

Avstå från att arrangera träningsläger med organiserad övernattning eller inomhusaktiviteter. Dagläger/träning utomhus är ok. 

INFÖR SEGLINGSSÄSONGEN 2021

Inför seglinssäsongen 2021 så har Seglarförbundet tillsatt en Coronagrupp som har bred kunskap om SSF´s verksamhet. Denna grupp består av: Håkan Andersson (Ordförande i Arrangörskommittén samt Tävlingsansvarig för Gotland Runt), Martin Wigforss (Ledamot i Stockholms Seglarförbund samt tävlingsansvarig i Optimistjolleförbundet), Kristina Hedström (Ordförande i Barn- och ungdomskommittén) samt Marie Björling Duell (Förbundsdirektör/Sportchef). Coronagruppen tar även in specifik kunskap, såsom medicinsk rådgivning, när det behövs. Genom detta arbetssätt hoppas vi kunna skapa bästa möjliga förutsättingar för vår seglingsverksamhet under rådande omständigheter. 

SSF har tillsammans med RF och andra idrottsförbund med verksamhet på vatten, skog och vägar, arbetat för att inför säsongen 2021 få till anpassade restriktioner med hänsyn till begränsningen av antal tävlingsdeltagare ute på vattnet. 

Glädjande i det arbetet är att en mer träffsäker pandemilag kan vara på väg. Regeringen har presenterat förslag till förändringar i nuvarande pandemilag som nu är ute på remiss till bl a idrottsrörelsen. Där finns bland annat förslag till förtydligande av Allmänna sammankomster och Officiella tillställningar, som bl a föreslår att maxantalet vid evenemang/tävlingar ska kunna vara olika beroende på om det är inomhus, inomhus med sittplats, utomhus eller motionslopp.  Seglarförbundet har lämnat in sina synpunkter till RF i idrottens gemensamma remissvar till Regeringen. Eventuella ändringar skulle enligt Idrottsministern kunna börja gälla tidigast den 11 mars i år, om smittläget i landet är på en nivå som tillåter detta. 

Vi arbetar vidare med denna fråga och kommer att bjuda in till digitala informationsmöten så snart vi har ytterligare information att ge och kan presentera mer konkreta riktlinjer inför seglingssäsongen 2021.

Alla Svenska Seglarförbundets utbildningar, licensuppdateringar och föreläsningar kommer att ske digitalt tills vidare. Även vårt årsmöte Seglardagen kommer att genomföras digitalt i mars 2021.

Svenska Seglarförbundets kansli är tillgängligt och finns som stöd vid eventuella frågor. I övrigt så uppmanar vi alla våra medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Ta hand om er alla!

SSF Styrelse och kansli 

Uppdaterad: 14 DEC 2020 10:04 Skribent: Marie Björling Duell

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info