Hoppa till sidans innehåll

Uppdateringar om coronasituationen


SENASTE UPPDATERINGARNA OM CORONASITUATIONEN

210512 LÄTTNADER FRÅN OCH MED 1 JUNI

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har idag meddelat att vissa justeringar i den s.k. begränsningsförordningen och i FHM’s föreskrifter kommer att gälla från och med 1 juni. Konkret innebär justeringarna att det blir tillåtet att arrangera mindre cuper eller tävlingar för barn och unga såväl inomhus som utomhus. Detsamma gäller för tävlingsidrott i mindre skala för vuxna utomhus. Även lägerverksamhet kommer att vara tillåten från 1 juni. 

Vi kommer alltså kunna börja hålla våra efterlängtade kappseglingar från 1 juni, men med fortsatt vissa restriktioner vad gäller genomförande och deltagarantal. Det mest sannolika är att en begränsning om 150 tävlingsdeltagare kommer att gälla från och med 1 juni och över sommaren eller till dess smittläget lättar väsentligt. Hur deltagarbegränsningen skall räknas på land respektive vattenområdet kommer vi att återkomma till när vi har tagit del av de justerade regelverken och fört en dialog med RF. SSF kommer därefter, innan 1 juni, publicera uppdaterade riktlinjer för seglingsevenemang.

Fram till den 1 juni gäller alltjämt tävlingsförbud, men det är fortsatt tillåtet bedriva  träningsverksamhet för både barn och vuxna samt lokala enstaka tävlingar för barn- och ungdomar födda 2002 eller senare med max 8 deltagare.

SSF har fått en del frågor kring gränsdragningen mellan ”träning” och ”tävling”. Det saknas detaljerade anvisningar från myndigheterna men SSF’s uppfattning är att arrangörer fram till 1 juni inte ska arrangera kappseglingar i den form som typiskt sett kräver sanktion, och där inbjudan, seglingsföreskrifter eller resultatpublicering är en del av evenemanget. (detta även om evenemanget kallas ”träning”). Det är alltså träning som är tillåtet och inte träningstävling. 

Coronagruppen kommer också särskilt se över hur segling i flermansbesättning/kölbåt kan planeras och genomföras från och med den 1 juni.

Ytterligare information från RF: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/lattnaderforidrottenfran1juni/

INSPELNINGEN AV CORONASEMIARIET 22 APRIL HITTAR DU NEDAN.
Frågor och svar hittar du här.

210429 ENDAST LOKAL TÄVLINGSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR - gäller tom 1 juni

Igår kom nya besked från FHM som innebär att de tillåter enstaka lokala tävlingar för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Dock ligger deltagarbegränsningen vid offentliga tillställningar kvar varför det i praktiken inte går att ordna seglingstävlingar med fler än åtta deltagare.

Regelverkets konsekvenser blir att det är tillåtet att arrangera en fotbollsmatch med fler än åtta barn på en fotbollsplan men inte en seglingstävling med fler än åtta barn på ett stort vattenområde. Denna olyckliga begränsning gäller för alla utomhusidrotter som inte har en tydligt avgränsad arena, såsom orientering, kanot, cykel m fl. och är en konsekvens som givetvis är orimlig och inte tjänar syftet bakom pandemiregleringen. SSF arbetar intensivt tillsammans med ett flertal andra förbund samt RF med berörda myndigheter för att få till stånd en ändring av regelverket eller den gängse uppfattningen om hur deltagarbegränsningen ska tillämpas. I avvaktan på nya besked rekommenderar vi att inte arrangera seglingstävlingar för barn- och ungdomar med fler än åtta deltagare.

Nyhet från RF

Nyhet från Folkhälsomyndigheten

FÖLJANDE GÄLLER FÖR IDROTTEN I STORT

Se till att hålla dig uppdaterad på vad som gäller. Följ allmänna och lokala restriktioner.

Ytterst är det myndigheternas riktlinjer som gäller, dessa hittar du på krisinformation.se.

Riksidrottsförbundet rapporterar löpande om hur Corona påverkar idrottsrörelsen. Där har de bland annat sammanställt vanliga frågor och svar.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Alla har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. 

Träningsverksamhet utomhus får bedrivas för alla åldrar
Seglingsträning och fysträning utomhus är ok för alla åldrar. Här jämställer vi seglarskolor med träningsverksamhet, med undantag för de seglarskolor som bedrivs som läger och därav just nu inte är lämpliga att genomföra.

När träningsaktiviteter genomförs skall följande beaktas;

 1. Håll avstånd till varandra.
 2. Dela inte utrustning med varandra, såsom vattenflaskor mm.
 3. När det är möjligt genomför all aktivitet utomhus, såsom genomgångar mm.
 4. Undvik gemensamma omklädningsrum.
 5. Res till och från aktiviteten individuellt och undvik kollektivtrafik.
 6. Utför träningen i mindre grupper.
 7. Sist men inte minst - delta inte om du är sjuk eller har symtom av något slag.

Barn och ungdomar födda 2002 och senare

Får lov att träna i organiserad form, både inomhus och utomhus. Här jämställer vi seglarskolor med träningsverksamhet, med undantag för de seglarskolor som bedrivs som läger och därav just nu inte är lämpliga att genomföra.

Barn- och ungdomar födda 2002 eller senare får även deltaga på en lokal tävlingdag per vecka. Dessa lokala tävlingar får dock endast ha 8 deltagare. Detta gäller fram till och med 1 juni. 

Träningsverksamheten bör bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd för idrottsverksamheter, vilket innebär; 

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, tills dess att smittläget förbättras.

Hur skall vi tänka kring planering och genomförande av träning på helger?

Organisera träningen som ett dagläger. Planera för mindre grupper och anpassa aktiviteterna på ett smittsäkert sätt utifrån rådande förutsättningar. Låt om möjligt samma individer som normalt tränar tillsammans ingå i samma träningsgrupp. Information om vad man som klubb bör ta hänsyn till finns att läsa här: Folkhälsomyndigheten - information till idrottsföreningar om Covid 19

Vad skall man tänka på som seglare?

Allmänna råd gällande det personliga ansvaret:

Begränsa nya nära kontakter. Undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid. Var med fördel utomhus.

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Undvik kollektivtrafik. Vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.

Bedriv aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Byt helst om hemma, ta med egen mat och dryck.

Delta endast om du är frisk och inte uppvisar några symtom. (använd gärna SSF självskattningsformulär nedan)

Vad skall man tänka på som klubb?

Allmänna råd gällande verksamhetens ansvar:

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Klubben får arrangera lokala tävlingar för Barn- och ungdomar födda 2002 eller senare. Dock ligger deltagarbegränsningen vid offentliga tillställningar kvar varför det i praktiken inte går att ordna seglingstävlingar med fler än åtta deltagare. Detta gäller fram till och med 1 juni.

Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

Undvik andra fysiska möten, såsom klubbträffar eller föreläsningar. Genomför dem gärna digitalt istället - ställ inte in utan ställ om. Här finns hjälp att få antingen av ert RF/SISU distrikt eller av Svenska Seglarförbundet. 

Bedriv all träningsverksamhet utomhus och anpassa antalet personer som närvarar samtidigt eller vidta andra åtgärder för undvika trängsel. 

Avstå från att arrangera träningsläger med organiserad gemensam övernattning eller inomhusaktiviteter. Dagläger/träning utomhus kan genomföras. 

INFÖR SEGLINGSSÄSONGEN 2021

Inför seglinssäsongen 2021 så har Seglarförbundet tillsatt en Coronagrupp som har bred kunskap om SSF´s verksamhet. Denna grupp består av: Håkan Andersson (Ordförande i Arrangörskommittén), Martin Wigforss (Ledamot i Stockholms Seglarförbund samt tävlingsansvarig i Optimistjolleförbundet), Kristina Hedström (Ordförande i Barn- och ungdomskommittén) samt Marie Björling Duell (Förbundsdirektör/Sportchef). Coronagruppen tar även in specifik kunskap, såsom medicinsk rådgivning, när det behövs. Genom detta arbetssätt hoppas vi kunna skapa bästa möjliga förutsättingar för vår seglingsverksamhet under rådande omständigheter. 

SSF har tillsammans med RF och andra idrottsförbund med verksamhet på vatten, skog och vägar, arbetat för att inför säsongen 2021 få till anpassade och mer ändamålsenliga riktlinjer, särskillt avseende begränsningen av antal tävlingsdeltagare ute på vattnet. 

Glädjande i det arbetet är att en mer träffsäker reglering kan vara på väg, i kölvattnet av den nya pandemilagen. Regeringen har presenterat förslag till förändringar i nuvarande begränsningsförordning som nu är ute på remiss till bl a idrottsrörelsen. Där finns bland annat förslag om att antalet deltagare vid evenemang/tävlingar ska kunna vara olika beroende på om det är inomhus, inomhus med sittplats, utomhus eller motionslopp.  Seglarförbundet har lämnat in sina synpunkter till RF i idrottens gemensamma remissvar till Regeringen. Eventuella ändringar skulle enligt Regeringen kunna börja gälla tidigast den 17 maj i år, om smittläget i landet är på en nivå som tillåter detta. 

Alla Svenska Seglarförbundets utbildningar, licensuppdateringar och föreläsningar kommer att ske digitalt tills vidare. 

Svenska Seglarförbundets kansli är tillgängligt på 08-459 09 90 This is a mailto link och finns som stöd vid eventuella frågor. I övrigt så uppmanar vi alla våra medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Ta hand om er alla!

SSF Styrelse och kansli 

Dokument för medicinsk egenkontroll 

Uppdaterad: 12 MAJ 2021 21:49 Skribent: Marie Björling Duell

Samarbetspartners

 • Allen
 • SPL_logo_2013_FC
 • Svenska sjö logotyp
 • Ackerts reklamproduktion
 • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info