Årsmöte för Stockholms Seglarförbund 2023 (NYTT DATUM)

Årsmöte för Stockholms Seglarförbund 2023 (NYTT DATUM) 6 feb 2023

image: Årsmöte för Stockholms Seglarförbund 2023 (NYTT DATUM)

2023 års årsmöte för Stockholms Seglarförbund kommer att genomföras måndag 20 mars [OBS, NYTT DATUM]. Mötet kommer att genomföras så att det finns möjlighet att delta fysiskt såväl som digitalt.

Anslutna klubbar i Stockholmsdistriktet kallas till årsmöte 20 mars 2023

Tid:  2023-03-20, kl 18:30 – ca 20:30

Plats:  Möteslokalen i anslutning till SSF kansli på af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm, eller Digitalt via Teams. Länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare

Program

18.30-19.00     Förberedelser anslutning och förbindelseprov
                          Fika för dem som är på plats i möteslokalen.

19.00-19.05     Bestämmelser för mötets genomförande gås igenom.

19.05-20.00     Årsmöte med dagordning enligt stadgarna

20.00-20.15     Paus                  

20.15-21.00     Konstituerande styrelsemöte (endast styrelsen)

Länk till dagordningen kommer att publiceras här inom kort.

Länkar till övriga underlag kommer publiceras här 

Anmälan senast 16 mars till kansli@stsf.se. Ange klubb, namn och e-postadress som du vill få länken till möte skickad till. Glöm inte att insända fullmakt om ombud behöver det.

Instruktioner för fullmakt kommer publiceras här inom kort.

Varmt välkomna!

Handlingar