Smålands Cupen Växjö

 

SmDSF Smålandsmästerskap SRS deltävling 4

 

Datum: 2023-09-09

 

Plats: VKSK anläggning Segeltuna, Tunatorp, Växjö

 

Tävlingens nivå: Blå

 

Båtklass: Öppen jolletävling i SRS. Alla jolleklasser är välkomna såsom 2-krona, ILCA 4, 6 och 7, OK-jolle, RS Feva, 29er, 49er inklusive C55 och 606.

 

Arrangör: Växjö Kappseglingsklubb

 

 

1.      Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.

 

1.2    När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

 

2.      Villkor för att delta

2.1    Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

 

2.2    Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet, för att delta i SmDSF DM ska denna klubb vara från distriktet.

3.      Anmälan

3.1    Anmälan ska göras senast 2023-09-06 till Torbjörn Herbertsson, 070-622 10 20 eller torbjorn@inredningsmiljo.se

 

3.2    Anmälan ska innehålla uppgifter om båtklass, segelnummer, rorsmans namn, ev gasts namn, klubb, e-post samt mobiltelefonnummer.

 

3.2    Anmälningsavgiften är 200 kr + 100 kr per eventuell gast och betalas i samband med registreringen. Kontant eller Swish.

 

4.      Registrering och besiktning

4.1    Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast klockan 9.45.

 

4.2    Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.

 

4.3    En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

 

4.4    En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av kappseglingskommittén.

 

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan.

 

6.      Tidsprogram

6.1    Program

 

Tid

 

08:30

Registrering öppnar

10:00

Rorsmansmöte

11:00

Tid för första varningssignal

 

Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång.

 

7.      Genomförande

7.1    4 kappseglingar är planerade.

 

7.2    Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

 

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs i Helgasjön utanför VKSK anläggning vid Segeltuna.

 

 

8.2    Banan anges i de kompletterande seglingsföreskrifterna.

 

8.3    Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar cirka 35 minuter att segla.

 

9.      Protester och straff

9.1    KSR appendix P gäller.

 

10.    Poängberäkning

10.1  KSR A5.3 gäller.

 

10.2  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.
 

10.3  KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort

 

11.    Priser

11.1  Pris delas ut till samtliga seglare. Dessa priser kommer att lottas ut utan inbördes ordning.