Styrelsen 2022-2023

Ordförande
Per Kroon

Sekreterare/Kassör
Pehr Ola Pehrsson

Kölbåtsansvarig
Pär Halléus

Jolleansvariga
Bengt Larsson
Magnus Kayser

Teknikansvarig
Anders Hansen

Utbildningsansvariga

Anton Pålsson
Hampus Pålsson

Valberedning
Johnny Håkansson, sammankallande
Hugo Johansson

 

Stadgar

 

Verksamhetsberättelse 2022