Vårt förbund 

Mellannorrlands Seglarförbund (MNSF) bildades 1994 genom en sammanslagning av Hälsinglands, Jämtland/Härjedalens, Medelpads och Ångermanlands Seglarförbund.

MNSF är ett specialdistriktsförbund (SDF) under Svenska Seglarförbundet.

MNSF STADGAR.pdf

Vår uppgift är att tillvarata och samordna seglingsidrottens intressen i distriktet.

Förbundet har som verksamhetsmål att:

  • Sprida information och verka för ökat erfarenhetsutbyte
  • Bredda seglingen i distriktet
  • Öka tillgängligheten till sporten
  • Generera nya kappseglare
  • Utveckla och marknadsföra seglingen