Stadgar

Ambitionen med Guldkusten Cup är att fler skall börja kappsegla samt att de som tidigare har kappseglat i cupens delseglingar skall delta på fler delseglingar.

Delseglingar

Seriekappseglingen Guldkusten Cup ska bestå av minst fyra delseglingar. Vilka seglingar som ingår bestäms inför varje säsong. Programmet publiceras på Guldkusten Cups sidor på nätet (www.guldkustencup.com). För information om och anmälan till delseglingarna besök Sailarena.

Deltagare och regler

Guldkusten Cup är öppen för kölbåtar och seglas enligt respitsystemet SRS (Svenskt Respit System).

Tävlingarna genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna
(KSR).

Båt som anmäls till serien ska antingen finnas med i årets SRS-tabell eller ha ansökt om och erhållit ett för
säsongen godkänt mätbrev (finnas med i mätbrevstabellen). All information om vad som gäller för SRS och mätbrev finns på Seglarförbundets webbsidor.


Den som är ansvarig ombord skall vara medlem i båtklubb/förening, som är ansluten till Svenska Seglarförbundet alternativt sin nationella myndighet.
Arrangerande klubb följer Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente.

Båtbyte under säsongen

Ordinarie besättning får bytas mellan deltävlingarna. Båtens (ej skepparens) placering gäller som poänggrundande för varje deltävling.

Om tävlingsdeltagare köper ny båt under säsongen får resultaten föras över till den nya båten under förutsättning att endast den nya båten används i fortsättningen.

Om tävlingsdeltagares båt genom skada ej kan seglas i någon deltävling får lånebåt av valfri modell användas och resultaten för bägge båtarna läggas till grund för tävlingsdeltagarens poängsumma.

Om tävlingsdeltagare under en säsong har tillgång till flera båtar (egna och/eller inlånade) och (utan samband med köp av ny båt eller båtskada) väljer att alternera mellan dessa i olika deltävlingar, räknas resultaten för dessa båtar var för sig. Dock får en tävlingsdeltagare använda en annan båt än sin ordinarie i ett evenemang per säsong och räkna samman resultatet med sin ordinarie båt. Används den alternativa båten i fler evenemang räknas samtliga resultat med den båten för sig och den ordinarie båten för sig.

Poängberäkning

För att Guldkusten Cup för året ska anses vara genomförd skall minst tre deltävlingar ha seglats.

För att en deltävling ska räknas i sammandraget ska minst fem båtar ha gått i mål i tävlingen.

Poängberäkning sker enligt Appendix A i Kappseglingsreglerna. Lågpoängsystem tillämpas.

Varje båt som startat och går i mål och som inte därefter utgår, straffas, eller ges gottgörelse får poäng enligt sin placering i mål.
Efter tre till fem genomförda seglingar får en segling räknas bort. Efter sex eller fler seglingar får två räknas bort.
Regel A5.3 gäller.
En båt som kommit till startområdet men inte startade, inte seglade banan, inte gick i mål, utgick eller diskvalificerades ges poäng för en placering som är en mer än det antal båtar som har kommit till startområdet.
DNS = Startade inte (Did Not Start).
OCS = Startade inte/var på bansidan av startlinjen vid startsignalen (On Course Side).
NSC = Inte seglat banan (Did not sail the course)
DNF = Inte gått i mål (Did Not Finish).
RET = Utgick (Retired)
DSQ = Diskvalificerad (Disqualified).

Båt som ej har kommit till startområdet ges poäng för en placering som är en mer än det antal båtar som har anmälts till GKC-serien.

DNC = Startade inte, kom inte till startområdet (Did Not Come).

Om två eller flera båtar får samma totalpoäng, skall båten eller båtarna med de flesta förstaplaceringarna placeras före och, om de ändå är lika, de flesta andraplaceringarna och så vidare vid behov i de seglingar som räknas i totalplaceringen. Har båtarna fortfarande samma poäng är resultatet i den sista deltävlingen avgörande. För mer detaljer se KSR reglerna A8.1 och A8.2.

Priser

Totalsegraren får en inteckning i vandringspriset "Guldkusten Cup pokalen". Minnesplaketter i guld, silver och brons utdelas till besättningarna med placeringarna 1 – 3 i den totala resultatlistan.

Varje delseglingsarrangör ansvarar för delseglingens prisutdelning.

Resultatlistor

Efter varje deltävling publiceras regattans resultat och ställning/totalresultat i GKC på Guldkusten Cups webbsidor.

Arrangerande klubb bör även lägga ut resultaten på sina webbsidor samt på Facebook i gruppen Sundsvallsseglare.

Välkomna önskar arrangerande klubbar!