Hoppa till sidans innehåll

Utbildning, kompetens & ledarskap


Utbildning är kärnan i kubbens verksamhet, både utbildning av ledare, funktionärer och seglare. Det kan vara utbildning som klubben själv arrangerar, en som tillhandahålls av Seglarförbundet eller SISU eller mentorskap och utbyten mellan individer i klubben eller mellan klubbar. 

Handlingsplan och posters för nedladdning och/eller utskrift

1. Kunskap om seglingens utbildningstrappa/kalender

2. Grundläggande kunskaper i IdrottOnline

3. Utsedd utbildningsansvarig samt utbildningsbudget

4. Idrottsgenerell kunskap, t.ex. värdegrundsfrågor och båtliv/sjövett

5. Erbjuder seglarskola eller annan möjlighet att lära sig att segla

6. Alla ledare i föreningen erbjuds en relevant utbildning utifrån sitt uppdrag och klubben har ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna

7. Klubben deltar aktivt i erfarenhetsutbyte mellan klubbarna inkl. Seglarträffen8. Klubben har och ser till att utbilda ledare och seglare på blå nivå samt en ledarförsörjningsplan för vidare utbildning

9. SSF Seglarskola - certifierad

10. Klubben har och ser till att utbilda ledare och seglare på röd nivå samt en ledarförsörjningsplan för vidare utbildning

11. Kunskapsöverföring/erfarenhetsutbyte mellan ledare/funktionärer och klubbar - t.ex. praktik hos annan klubb eller bjuda in erfarna ledare med önskad kompetens12. Klubbens tränare har lång praktisk erfarenhet genom exempelvis praktik hos landslagscoacher eller RIG

13. Klubbens funktionärer har lång praktisk erfarenhet genom exempelvis internationella utbyten

 

Insatser och exempel:

För att klubben ska hålla en hög kvalitet och försäkra sig om att aktiva i klubben känner sig trygga i sin roll är det viktigt med bra utbildning och rätt kompetens. Nedan följer nivåanpassade förslag på hur klubben aktivt kan jobba med utbildning och kompetens i klubben. 

1. Kunskap om seglingens utbildningstrappa/kalender

För att hålla en hög kvalité hos både ledare och funktionärer är det viktigt med hög kompetens. Genom att följa SSF:s utbildningstrappa/kalender och hålla sig uppdaterad om förbättringar i utbildningsutbudet skapas bra förutsättningar att hålla en hög nivå på utbildning hos ledare och funktionärer.

2. Grundläggande kunskaper i IdrottOnline

IdrottOnlines hemsida finns nyttig information hur man kommer igång med IdrottOnline. Där kan man också med hjälp av en manual komma igång med LOK-stöd. 

3. Utsedd utbildningsansvarig samt utbildningsbudget 

För att säkerställa en hög och bred kompetens i klubben är det av stor vikt att medlemmar erbjuds rätt utbildning. För att underlätta processen rekommenderas klubben att ha en utsedd utbildningsansvarig som ser till att samtliga positioner i föreningen får den utbildning som är mest lämplig för en viss roll. För att kunna prioritera utbildning i klubben är det också nödvändigt med en utbildningsbudget för att kunna täcka upp för utbildningskostnader. 

4. Idrottsgenerell kunskap exempelvis värdegrundfrågor och båtliv/sjövett

Klubben är påläst om Riksidrottsförbundets Strategi 2025 och jobbar utifrån denna värdegrund i hela sin verksamhet. Genom att följa SISU:s material, guidelines och stöd skapas förutsättningar för klubben att arbeta med idrott i stort och hur den på bästa sätt  appliceras i klubbens befintliga verksamhet. 

Bra exempel:

5. Erbjuder seglarskola och en möjlighet att lära sig att segla

För att klubben ska kunna erbjuda nya medlemmar är det av vikt att det finns en fungerande seglarskola. Det är behändigt med en kursplan för seglarskolan där mål och syfte finns definierat. 

6. Alla ledare i föreningen erbjuds en relevant utbildning utifrån sitt uppdrag

Genom att uppdatera sig kring SSF:s utbildningsutbud och anmäla sig till relevanta utbildningar skapas en kompetens värdefull för klubben. Det är upp till klubbens aktiva att skapa möjligheter för de som vill utbilda sig i klubben.

7. Klubben deltar aktivt i erfarenhetsutbyte mellan klubbarna inkl. Seglarträffen

Olika klubbar har olika styrkor och svagheter. Ett bra sätt att utnyttja detta är att hjälpa och komplettera varandra. Under Seglarträffen skapas en möjlighet att möta landets klubbar och i sin tur ett tillfälle att påverka Svensk segling.

Bra exempel:

8. Klubben har och ser till att utbilda ledare och seglare på blå nivå samt en ledarförsörjningsplan för vidare utbildning. 

För att klubben ska kunna garantera en stark tillväxt underifrån kan en ledarförsörjningsplan vara till stor hjälp. Genom att fylla på underifrån skapas en trygg och stabil miljö för befintliga tränare/ledare/funktionärer och domare. 

9. SSF Seglarskola - certifierad

Klubben jobbar i enlighet med SSF:s Seglarskola.

Bra exempel:

10. Klubben har och ser till att utbilda ledare och seglare på röd nivå samt en ledarförsörjningsplan för vidare utbildning

För att klubben ska kunna garantera en stark tillväxt underifrån kan en ledarförsörjningsplan vara till stor hjälp. Genom att fylla på underifrån skapas en trygg och stabil miljö för befintliga tränare/ledare/funktionärer och domare.

11. Kunskapsöverföring/erfarenhetsutbyte mellan ledare/funktionärer och klubbar - t.ex. praktik hos annan klubb eller bjuda in erfarna ledare med önskad kompetens

Olika klubbar har olika styrkor och svagheter. Genom att utbyta erfarenheter och kunskap med andra klubbar skapas möjligheten att lära av varandra och på så sätt utvecklas och bli starkare som enskild klubb.

Våga ta kontakt med närliggande klubbar och se hur ni kan lära av varandra, finns det något intresse av att anordna en lokal utbildning eller ett samarbete av klubbregatta, träningsclinic eller inspirationsföreläsning, se då till att öppna dörrarna till varandra för att underlätta genomförandet av någon sådan aktivitet.

12. Lång praktisk erfarenhet för tränare i klubben genom exempelvis praktik hos landslagscoacher eller RIG

Genom praktik hos landets bästa tränare kan tränare med viljan att avancera utvecklas i sin roll. Genom att bredda sin förståelse av ledarskap och kompentens på en hög nivå skapas bra möjligheter att komma vidare i sin roll.  

13. Lång praktisk erfarenhet för funktionärer genom exempelvis internationella utbyten 

Uppdaterad: 05 JUN 2019 17:21

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info