Hoppa till sidans innehåll

Tillgänglighet & jämställdhet


Tillgänglighet handlar om alltifrån att visa att klubben finns, vilken verksamhet ni har, att tillhandahålla utrustning och redskap för utlåning/uthyrning så att inte var och en behöver köpa eget. Jämställdhet ska inom segelsporten vara en självklarhet där vi ger samma möjligheter till alla som vill vara med och ser den unika personen och kompetens i första hand.

Handlingsplan och posters för nedladdning och/eller utskrift1. Föreningens verksamhet följer RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsregler samt övriga bestämmelser

2. Alla personer som vill stödja föreningens ändamål beviljas medlemskap

3. Har en fysisk & digital besöksadress

4. Tillhandahållet material för att testa segling 

5. Styrelsen har en könsfördelning på minst 60/40

6. Erbjuder lika möjligheter för idrottslig verksamhet och stöd för tjejer/killar/kvinnor/män

7. Omklädningsrum inkl. toalett för alla* (i den mån det finns toalett)

8. Har en plan för introduktion till klubben och en guide genom klubblabyrinten för att uppnå en välkomnande kultur

9. Tillhandahållet material att nyttja vid träning

10. Nytänkande & tillåtelse till kreativitet för nya tillvägagångsätt

11. Enkelt att ta sig till klubben

12. Tillhandahållet material att nyttja vid tävling

13. Har en jämställd struktur och arbetar för en jämlikhet för ledare, aktiva och beslutande organ

14. Arbetar med inkludering i klubben för samhörighet och gemenskap

15. Erbjuder idrottslig verksamhet för alla*

16. Anläggning och redskap som är anpassad för alla* under alla förutsättningar

17. Kultur och värdegrund som är välkomnande för alla* som genomsyrar hela verksamheten

 

Insatser och exempel:

1. Föreningens verksamhet följer RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser

Det är föreningens skyldighet att följa Riksidrottsförbundets och Svenska Seglarförbundets stadgar, tävlingsregler samt övriga bestämmelser som Strategi 2025

2. Alla personer som vill stödja föreningens ändamål beviljas medlemskap

Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Allas rätt att vara med innebär även att politisk åskådning eller uppfattning aldrig kan vara en grund för att utestänga någon.

Alla som vill kan bli medlem i en förening. Men för att aktivt medverka i föreningens verksamhet krävs mer än så. Det är föreningens medlemmar, ledare och aktiva som ska säkerställa att föreningens och idrottsrörelsens värdegrund upprätthålls. Därför är alla som vill, och som lever och leder efter idrottsrörelsens värdegrund, välkomna att vara med i den idrottsliga verksamheten. (Idrotten Vill, sid.12)

3. Har en fysisk och digital besöksadress

Det ska vara möjligt att besöka klubben fysiskt där verksamheten bedrivs. Det ska även vara möjligt att besöka klubben digitalt genom t.ex. hemsida eller Facebook.

4. Tillhandahållet material för att testa segling 

Klubben erbjuder de som vill testa på segling att göra det i klubbägda/inlånade båtar så insteget till idrotten blir så litet som möjligt.

Bra exempel:

5. Styrelsen har en könsfördelning på minst 60/40

Det är bevisat att ett beslutande organ som är jämställt mellan könen är ett effektivare sätt att arbeta. Därför kräver Riksidrottsförbundet att minst 40% av ena könet är representerade i föreningarnas styrelse. 

6. Erbjuder lika möjligheter för idrottslig verksamhet och stöd för tjejer/killar/kvinnor/män

Se över förutsättningar, analysera och genomföra förändringar i syfte att pojkar och flickor, män och kvinnor, ska ha samma möjligheter att delta i idrottsverksamhet.

Bra exempel:

7. Omklädningsrum inkl. toalett för alla*

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Detta är optimalt för att renovera eller bygga till ett hygienutrymme för klubbens medlemmar. Alla bidrag som finns för klubbens anläggning har vi samlat här.

8. Har en plan för introduktion till klubben och en guide genom klubblabyrinten - har en välkomnande kultur

Alla är välkomna och alla behövs i en ideell föreningen - oavsett dina förkunskaper och erfarenheter. Som ni ser på bilden nedan behövs alla typer egenskaper och färdigheter för att driva en förening: från att koka kaffe till att ansvara för ett mästerkap - alla behövs lika mycket!

Klubblabyrint

9. Tillhandahållet material att nyttja vid träning

Klubben erbjuder de som vill träna segling att göra det i klubbägda/inlånade båtar så töskeln att fortsätta med idrotten blir så låg som möjligt.

10. Nytänkande & tillåtelse till kreativitet för nya tillvägagångsätt

Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste åren har vi sett att barn och ungdomar slutar allt tidigare. Stora globala trender i kombination med en del gamla strukturer inom idrotten har bidragit till denna olyckliga utslagning. Det drabbar såväl individer som idrotten i stort.

Globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen påverkar alla i dagens samhälle. Till det kommer hälsohotet och miljö- och resursbrist. Utifrån dessa megatrender har RF med hjälp av experter gjort omvärldsanalyser, politiska analyser samt kartlagt nuläget inom svensk idrott. Det står utifrån detta klart att svensk idrott måste göra något annorlunda för att realisera målen om livslång idrott i förening för alla samt en stark internationell elit.

11. Enkelt att ta sig till klubben

Planera in aktiviteter så att deltagaren har möjlighet att åka kollektivt, gång- eller cykelavstånd till aktiviteterna. Det bör t.ex. finns en rimlig tid att gå eller cykla direkt från skolan till träningen.

12. Tillhandahållet material att nyttja vid tävling

Klubben erbjuder de som vill tävla i segling att göra det i klubbägda/inlånade båtar så töskeln att fortsätta med idrotten blir så låg som möjligt.

13. Har och arbetar för en jämn könsfördelning för ledare och aktiva

Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. 

Bra exempel:

14. Arbetar med inkludering i klubben för samhörighet och gemenskap

Inkludering skiljer sig lite från integrering. Integrering bygger på att det finns ett färdigt system eller struktur som något eller någon skall anpassas till. Inkludering däremot utgår från ett synsätt där människors förmågor är utgångspunkten och egenskaper som kön, etnicitet eller andra förutsättningar inte skapar förväntningar i sig. För att uppnå inkludering behöver verksamheten utvecklas för att passa olika individer. Det gäller samtliga diskrimineringsgrunder; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om att sänka ekonomiska trösklar och göra seglingen tillgänglig nära där människor bor.

Klubbens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Verksamheten utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

Bra exempel:

  • Utbildningen Inkluderande Idrott riktar sig till förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

15. Erbjuder idrottslig verksamhet för alla*

Det ska finnas möjlighet att prova-på, träna och/eller tävla inom segling för alla.

16. Anläggning och redskap som är anpassad för alla* under alla förutsättningar

En modern anläggning behöver anpassas så att alla kan använda faciliteter och redskap på ett enkelt och tillgängligt sätt. 

För att alla ska kunna vara med och idrotta måste vi ha någonstans att vara. Det kan tyckas vara en självklarhet men så är inte alltid fallet. Tillgängliga och ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer är idag en trång sektor och därför behöver klubben först göra en kartläggning över vilka anläggningar som finns att tillgå - och för vem? Finns det omklädningsrum/toalett för alla under alla klubbens aktiviteter? Kan alla ta sig in- och ut ut klubbhuset enkelt? Finns det en båttyp för alla och en brygga att utgå ifrån?

17. Kultur & värdegrund som är välkomnande för alla

Hur ser er förening ut? Finns det någon uttalad värdegrund eller kultur?

Värdegrundsarbete är inte ett projekt utan handlar om en ständigt pågående process i de många små handlingarna vi gör. Kulturen skapas av allt vi tillåter och allt som vi inte tillåter i föreningen.

Bra exempel:


Vad betyder "alla":
Under några nivåer nämns uttrycket "Alla" och med det menas:
I Svensk Segling ger vi alla samma möjligheter att delta oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ekonomiska förutsättningar och ålder.

Uppdaterad: 05 JUN 2019 17:22 Skribent: Oscar Johansson

Samarbetspartners

  •  
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info